Roman Dmowski

Był przeciwnikiem nadania praw wyborczych kobietom i negatywnie oceniał ich dążenie do emancypacji.

Uważał, że zadaniem kobiety w społeczeństwie jest reprodukcja i wychowywanie dzieci. 

Zmiana tych ról, jego zdaniem, prowadziłaby do zakłócenia porządku moralnego. Równouprawnienie kobiet uważał za szkodliwe dla ruchu narodowego i idei Polski narodowej. Pomimo tego w ramach endecji działała niezależna Narodowa Organizacja Kobiet, która opowiadała się za równouprawnieniem.

Wróć do: 39 ciekawostek o Romanie Dmowskim

Podobne tematy