Walia

Narodowe symbole Walii to smok, żonkil i por.

Fragment artykułu 21 ciekawostek o Walii
Według legendy, król Gwynedd Cadwaladr kazał w VII wieku nosić to warzywo swoim żołnierzom podczas walk z Sasami, aby ułatwić identyfikację sojuszniczych oddziałów. Najwcześniejsza pewna wzmianka o porze jako walijskim symbolu pochodzi z 1537 roku, kiedy to księżniczka Maria, córka Henryka VIII, została obdarowana porem przez strażnika w dzień świętego Dawida.
Więcej o Walii

Podobne tematy