Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie

Imię autora ołtarza zostało zapomniane przez kilka wieków.

Zostało ustalone dopiero w 1824 roku przez Ambrożego Grabowskiego, polskiego historyka, księgarza i kolekcjonera, archeologa i antykwariusza, autora przewodników po Krakowie. Udało mu się dokonać identyfikacji autora ołtarza dzięki powiązaniu informacji pochodzących z dokumentów archiwalnych i publikacji, z napisem na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka. Informacje te ujawnił w opublikowanym w 1830 roku drugim wydaniu przewodnika "Kraków i jego okolice". W swojej publikacji jednak Grabowski przedstawił Wita Stwosza jako krakowianina, nie wspominając o jego pochodzeniu z Norymbergi, co przez kolejne lata podtrzymywane było także przez innych badaczy. Pogląd ten zrewidowano dopiero około 1900 roku.
Więcej o ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie

Podobne tematy