Katarzyna II Wielka

Zofia była zaledwie dziesięcioletnią dziewczynką, gdy na horyzoncie pojawiła się możliwość jej mariażu z jedynym żyjącym wnukiem cara Rosji Piotra Wielkiego, pierwszym w kolejności kandydatem do tronu Szwecji, jedenastoletnim wówczas księciem Holsztynu -Karolem Piotrem Ulrykiem.

Brat matki Zofii, a zarazem książę-biskup Lubeki Adolf Fryderyk, został opiekunem osieroconego Karola Piotra Ulryka. Chłopiec był kuzynem Zofii, a jednocześnie znakomitą partią o świetnych koligacjach i perspektywach. Postanowiono zorganizować szybkie spotkanie obojga dzieci.
Więcej o Katarzynie II Wielkiej

Podobne tematy