Stanisław August Poniatowski

Stanisław August miał w młodości niewielu przyjaciół, rozwinął wielkie zamiłowanie do książek - trwało ono przez całe życie.

Jako dwunastolatek przeszedł załamanie nerwowe, prawdopodobnie pod wpływem wpajanej mu przez matkę metafizyki. Był dzieckiem melancholijnym, skłonnym do autorefleksji. 

Znał wiele języków obcych.

Dzięki domowej edukacji Stanisław Antoni (takie drugie imię otrzymał na chrzcie) doskonale posługiwał się językiem polskim, znał też język francuski, posiadał dobrą znajomość łaciny i niemieckiego.

Gorzej radził sobie z angielskim i włoskim. Poniatowski miał wysokie poczucie własnej wartości, posiadał też świadomość niebezpieczeństwa zarozumiałości.

Wróć do: 33 ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy