Stanisław August Poniatowski

Rozpoczął reformę monetarną.

Powołana przez króla komisja mennicza zajęła się projektem wprowadzenia nowych stóp monetarnych. Otwarto zamknięte od trzech pokoleń mennice. 

Podskarbi wielki koronny Teodor Wessel wydał memoriał, mocą którego wprowadzał nową stopę złotego. Z grzywny kolońskiej miano odtąd wybijać 80 złotych, a złoty dzielił się na 4 grosze srebrne lub 30 miedzianych. Talar równy był 8 złotym, a dukat 16,75 złotego. Z obiegu wycofano wszystkie monety obce, a także tzw. efraimiki - bite stemplami Augusta III w Saksonii przez wojska pruskie.

Wróć do: 33 ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy