Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski nigdy się nie ożenił.

W 1766 roku Czartoryscy próbowali związać Rzeczpospolitą z Austrią poprzez małżeństwo króla z arcyksiężniczką austriacką. Niestety Rosjanie mieli inne plany.

Nikołaj Repnin, rosyjski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Warszawie w latach 1764-1768, faktycznie sprawujący władzę nad Rzeczpospolitą jako bezpośredni wykonawca woli Katarzyny II, wymógł na królu przyrzeczenie, że nie zawrze on żadnego związku małżeńskiego bez rady i zgody Rosji.

Wróć do: 33 ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy