Stanisław August Poniatowski

Przez sypialnię króla przewinęło się wiele kochanek, a nawet kilka w tym samym czasie.

Pierwszą miłością Poniatowskiego była jego kuzynka Elżbieta Izabela z Czartoryskich Lubomirska, córka brata matki. Przeszkodą w związku młodych nie było bliskie pokrewieństwo, a zbyt mały prestiż i fortuna Poniatowskich w porównaniu z Czartoryskimi. Elżbietę wydano za mąż za marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego, bodajże najbogatszego człowieka w kraju.

Wiele lat później połączył ich jednak romans. Jednocześnie król romansował z jej bratową - Izabelą z Flemingów Czartoryską.


Kolejną miłością była Katarzyna II Wielka, którą Poniatowski określał mianem "pani moich losów". Związek ten zaowocował pojawieniem się na świecie ich córki Anny, która jednak zmarła w niemowlęctwie.

Kolejne kobiety w życiu monarchy to m.in. Elżbieta Sapieżyna, Magdalena Sapieżyna i Elżbieta z Szydłowskich Grabowska, z którą romans król rozpoczął pod koniec lat 60. XVIII w. i trwał on do samej śmierci Poniatowskiego.

Stanisław August obsypywał Elżbietę klejnotami, czule nazywał ją "Grabulą" (od nazwiska jej męża Grabowski) i kazał jej zamieszkać na Zamku Królewskim. Król nie był jej wierny, ale uznawał ją za najważniejszą kobietę swojego życia. Urodziła królowi pięcioro dzieci. Nie opuściła zdetronizowanego Stanisława Augusta, najpierw, wraz ze wspólnymi synami, zamieszkała z nim w Grodnie, następnie podążyła za królem do Petersburga.

Wróć do: 33 ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy