Brema

Na bremeńskim rynku, pomiędzy ratuszem a budynkiem kupców (Schütting), znajduje się średniowieczna statua rycerza Rolanda, rozsławionego przez francuski epos rycerski "Pieśń o Rolandzie".

Fragment artykułu 24 ciekawostki o Bremie
Uważana jest ona za jeden z najstarszych posągów Rolanda na terenie Niemiec. Symbolizuje niezależność hanzeatyckiego miasta Bremy. Posągi Rolanda stawiano w miastach, którym przysługiwało prawo do wolnego handlu i własnej jurysdykcji. Były one też manifestacją niezależności mieszczan od władz kościelnych. Dla mieszkańców Bremy pomnik ten jest tym, czym dla mieszkańców Nowego Jorku Statua Wolności.
Posąg był wielokrotnie odnawiany. W czasie nalotów alianckich pod konie II wojny światowej, kiedy to ponad 60% zabudowy Bremy uległo zniszczeniu, posąg Rolanda wraz z ratuszem ocalał, dzięki wzniesionym wcześniej zabezpieczeniom. W czasie ostatniej renowacji w 1989 roku odkryto wewnątrz posągu kasetkę z materiałami propagandy nazistowskiej, którą zdeponowano tam w 1938 roku.
W 1983 roku głowę Rolanda zastąpiono kopią, a oryginał spoczął w Focke-Museum. Wtedy też posąg ogrodzono ozdobną kratą.
Więcej o Bremie

Podobne tematy