Białystok

Obecnie w Białymstoku mieszka 97% Polaków, 2,5% Białorusinów i 0,5% innych mniejszości, w tym Rosjan, Tatarów Lipka, Ukraińców i Romów.

Białystok to ośrodek kulturalno-społeczny Białorusinów - mieszka ich tam prawie 7,5 tys. Działa tam Konsulat Białorusi, a także liczne organizacje i stowarzyszenia.

W Białymstoku mieszka około 1800 Tatarów. Działa Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, wydawane jest czasopismo "Życie Tatarskie".
Więcej o Białymstoku

Podobne tematy