Wrocław

Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa (sedes regni principalis).

Fragment artykułu 37 ciekawostek o Wrocławiu
Obok Krakowa i Sandomierza został zaliczony do jednej z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego.

Od pierwszej połowy XI wieku działała we Wrocławiu mennica. W XII wieku wzniesiono zamek na Ostrowie Tumskim.

W 1261 roku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim - Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. Pierwszym wójtem został Godinus Stillevogt (później jego syn Gedko został pierwszym wójtem Krakowa).

W okresie rozbicia dzielnicowego Śląsk i Wrocław stały się domeną nowej linii książęcej - Piastów Śląskich. Na początku XIII wieku liczne osady , które powstawały wokół grodu książęcego zaczęły łączyć się w jeden organizm miejski.

Wróć do: 37 ciekawostek o Wrocławiu

Podobne tematy