Lud Kayan

W wyniku noszenia pierścieni kobiety z plemienia Kayan mają zdeformowaną szyje i bardzo osłabione mięśnie.

Wiele z nich po latach noszenia takiej ozdoby odmawia jej usunięcia traktując ją jak integralną część ciała. Nieliczne, które zdecydowały się na ten krok, opisywały uczucie silnego dyskomfortu, który przemijał po około trzech dniach.
Więcej o ludzie Kayan

Podobne tematy