Karol Darwin

Urodził się 12 lutego 1809 roku w niewielkim angielskim miasteczku Shrewsbury, w rodzinnym domu The Mount.

Pochodził z zamożnej rodziny lekarza i finansisty Roberta Darwina i Susannah, z domu Wedgwood - był piątym z sześciorga dzieci. Jego dziadkiem był Erasmus Darwin, przyrodnik, lekarz, wynalazca i poeta, który zmarł siedem lat przed narodzinami Karola.

Karol swoje zamiłowania przyrodnicze zapewne odziedziczył po dziadku. Erasmus Darwin był głęboko przekonany, że człowiek, jak zwierzęta czy rośliny dziedziczy pewne charakterystyczne cechy nabyte. Często używał słowa "ewolucja", które pojawiło się w jego wierszowanym dziele filozoficznym "Świątynia przyrody".

Dziadek Karola Darwina był także autorem kilku prac botanicznych, m.in. "Ogród botaniczny", "Rodziny roślin" czy "Miłości roślin", będącej poematem naukowo-poetyckim. Za jego najważniejszą pracę uważana jest napisana w latach 1794-1796 "Zoonomia", w której skupił się na przyczynach i pochodzeniu (patogenezie) oraz mechanizmach i skutkach chorób, opartych na poglądach głoszonych przez wybitnego francuskiego myśliciela epoki oświecenia Jeana-Baptiste'a de Moneta, kawalera de Lemarck (jako pierwszy w historii wysunął koncepcję powstawania nowych gatunków w wyniku naturalnych procesów, a nie jako dzieła Stwórcy). Erasmus Darwin wierzył w spontaniczną ewolucję świata żywego, przewidział odkrycie kodu DNA (sens tej koncepcji uzasadnił dopiero jego wnuk).

Karol Darwin odziedziczył po dziadku nie tylko umysł naukowca, ale tez ogromną ciekawość świata oraz umiejetność wyrażania swoich poglądów za pomocą pięknego, literackiego języka.

Wróć do: 18 ciekawostek o Karolu Darwinie

Podobne tematy