Pałac w Nieborowie

Pałac w Nieborowie służy obecnie nie tylko jako muzeum, ale także jako miejsce międzynarodowych konferencji i spotkań dyplomatycznych.

Zgodnie ze swą tradycją, pałac oferuje także pokoje gościnne najwybitniejszym polskim przedstawicielom kultury i nauki. W pokojach tych gościli między innymi: Andrzej Wajda, Władysław Tatarkiewicz, Aleksander Gieysztor, Maria Dąbrowska, Sławomir Mrożek i inni.

Odwiedzający pałac Konstanty Ildefons Gałczyński napisał na temat miejscowej rzeźby z czasów rzymskich poemat "Niobe".

Więcej o pałacu w Nieborowie

Podobne tematy