Biały Dom

Budowa trwała osiem lat, od 1792 do 1800 roku.

Fundamenty i główna rezydencja były budowane głównie przez niewolników i wolnych robotników afroamerykańskich oraz zatrudnionych Europejczyków. Wiele innych prac wykonywali imigranci z różnych krajów, z których wielu nie uzyskało jeszcze amerykańskiego obywatelstwa - na przykład ściany z piaskowca zostały wzniesione przez szkockich imigrantów.

Istnieją przypuszczenia, że do budowy Białego Domu użyto piaskowca pochodzącego z chorwackiej wyspy Brač (z kamieniołomu Pučišća, z którego kamień użyto do budowy Pałacu Dioklecjana w Splicie). Badacze jednak uważają, że kamienia tego użyto do renowacji rezydencji w 1902 roku. Inni sugerują, że do oryginalnej konstrukcji użyto piaskowca pochodzącego prawdopodobnie z Aquia Creek w hrabstwie Stafford w Wirginii, gdyż import kamienia w tamtym czasie byłby nadto kosztowny.

Koszt ośmioletniej budowy Białego Domu wyniósł 232 371, 83 USD (równowartość 4 007 000 USD w 2022 roku).

Więcej o Białym Domu

Podobne tematy