Konie

Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby? Nie, chyba że chcemy sprawdzić ile ma lat.

Fragment artykułu 29 ciekawostek o koniach
Wiek konia można oszacować na podstawie wyglądu jego zębów. Końskie zęby rosną przez całe życie i ścierają się w trakcie jedzenia. Wraz z wiekiem zmienia się kąt ułożenia powierzchni ścierającej względem siebie oraz kształt zęba. Na tej podstawie można z dość dużą dokładnością oszacować ich wiek.
Więcej o koniach

Podobne tematy