Ciekawostki o Kołobrzegu

11
Pierwszy raz nazwa Kołobrzeg pojawiła się w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wydanym w 1883 roku.
12
Kołobrzeg uzyskał prawa miejskie w 1255 roku.
13
Miasto przechodziło z rąk do rąk. Znajdowało się pod panowaniem Duńczyków, książąt pomorskich, Brandenburgii, Prus i Niemiec.
14
Po zakończeniu II wojny światowej Kołobrzeg wcielono do Polski. Oficjalna nazwa miasta została zatwierdzona 19 maja 1946 roku.
15
Zniszczenia wojenne spowodowane wydarzeniami II wojny światowej dotknęły prawie 90% budynków w mieście.
16
Latarnia morska została wybudowana w 1946 roku i zastąpiła poprzednią, którą wysadziły wycofujące się oddziały niemieckie w 1945.
17
W okolicy miasta występują źródła wody mineralnej, solanki i borowiny.
18
W Kołobrzegu znajduje się kilkanaście sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych.
Status uzdrowiska miasto otrzymało formalnie w roku 1967. Leczy się tutaj choroby górnych dróg oddechowych, choroby stawów i układu krążenia.
19
Część terenów miejskich znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000.
20
Molo w Kołobrzegu ma długość 220 metrów i jest najdłuższym żelbetowym molem w Polsce.