Ciekawostki o Kazimierzu III Wielkim

Kazimierz III Wielki
11.Kazimierz Wielki został koronowany na króla Polski 25 kwietnia 1333 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława.
Pomimo koronacji na króla Polski Kazimierz na arenie międzynarodowej określany był mianem „króla Krakowa”, gdyż oficjalnie nadal Jan Luksemburski rościł sobie prawa do polskiej korony.
12.Młody król bardzo sprawnie rozwiązywał konflikty ze swoimi oponentami.
Chcąc wymusić na Janie Luksemburskim zrzeczenie się pretensji do korony polskiej zaczął pertraktować z jego przeciwnikami - rodem Wittelsbachów. Dzięki umiejętnej dyplomacji, w roku 1333 zawarł z nimi pakt o współpracy przygranicznej mającej na celu zwalczanie przestępczości rabunkowej. W 1335 roku polska delegacja zawarła sojusz z margrabią Wittelsbachem we Frankfurcie. To posunięcie wymusiło na Janie Luksemburskim rozpoczęcie negocjacji z Kazimierzem Wielkim.
13.Pertraktując z Janem Luksemburskim Kazimierz cały czas podtrzymywał negocjacje w Wittelsbachami aby mieć jak największe pole działania na wypadek nieprzychylnego dla siebie obrotu spraw.
Ostatecznie Kazimierz opowiedział się po stronie Jana Luksemburskiego, gdy miedzy nim a Ludwikiem IV wybuchł otwarty konflikt.
14.W 1334 toku Kazimierz skonfliktował się z krakowskim biskupem Janem Grotem za co została na króla rzucona klątwa a diecezja krakowska została interdyktowana.
Biskup zarzucał Kazimierzowi zbytnią uległość wobec Krzyżaków a Kazimierz z kolei zarzucał biskupowi zdradę i nadużycia finansowe.
15.Po negocjacjach w Trenczynie w 1335 roku udało się porozumieć z Czechami w sprawie tytułowania Kazimierza.
Od tego czasu kancelaria Jana Luksemburskiego przestała określać Kazimierza mianem „króla Krakowa” oraz tytułować Jana Luksemburskiego „królem Polski”. Postanowienia trenczyńskie umocniono podczas zjazdu Wyszechradzkiego 19 listopada , podczas którego Kazimierz unieważnił niektóre niekorzystne dla niego zapisy poprzedniego zjazdu.
16.Od 19 listopada 1335 roku oficjalnie Kazimierz zaczął być uznawany za w pełni prawowitego króla Polski.
17.Kazimierz wypełniał postanowienia pokoju Wyszechradzkiego. Wspierał militarnie państwo czeskie, w 1343 roku zaatakował księcia Henryka Żelaznego, gdy ten nie złożył hołdu królowi Czech. Działania Kazimierza ostatecznie doprowadziły do zhołdowania ziemi żagańskiej w 1344 roku.
18.Podczas zjazdu w Wyszechradzie doszło również do sądu arbitrażowego z zakonem krzyżackim. Na mocy ustaleń sądu Krzyżacy mieli zobowiązać się do zwrócenia Polsce Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Unieważniono zarazem nadanie tych ziem Krzyżakom przez Jana Luksemburskiego jako króla Polski w 1329 roku. Co do ziemi chełmińskiej to miała ona pozostać w rękach krzyżackich zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zarówno Kazimierz Wielki jak i strona krzyżacka nie byli zadowoleni z ostatecznego brzmienia wyroku sądu arbitrażowego.
19.W lipcu 1339 roku podczas swojej wizyty w Wyszechradzie Kazimierz wyznaczył Ludwika Andegaweńskiego swym następcą jeśli dynastia Piastów nie zostanie przedłużona.
20.Po śmierci księcia halicko-wołyńskiego Bolesława Jerzego II, który został otruty Kazimierz zdecydował się na wyprawę na Ruś halicką. Miał ku temu powody gdyż przed śmiercią Jerzy obiecał mu tron na wypadek swojej bezpotomnej śmierci.
Kazimierz wkroczył więc na ziemie halickie, dotarł do Lwowa, w którym ogołocił kniaziowski skarbiec i paląc gród wrócił do kraju. W połowie 1340 Kazimierz znów wyprawił się na Rus, tym razem przejmując całkowitą kontrolę nad ziemiami halickimi. Podboje Kazimierza spowodowały lokalny bunt, ale królowi udał się go zażegnać poprzez ustanowienie lokalnego bojara Dymitra Detko swoim namiestnikiem.
Kazimierz III Wielki
Znaleźliśmy 40 ciekawostek na temat Kazimierza III Wielkiego

Przeczytaj również

Ciekawostki o Pablu Escobarze Ciekawostki o Freddiem Mercurym Ciekawostki o świętej Łucji Ciekawostki o Margaret Atwood Ciekawostki o Władysławie II Wygnańcu

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej