Bronisław Piłsudski
16.Jego największym osiągnięciem było ocalenie języka Ajnów przed wymarciem, poprzez zarejestrowanie go i stworzenie słownika.
Było to możliwe dzięki współpracy z innym zesłańcem, pisarzem Wacławem Sieroszewskim, z którym w 1903 roku udał się na Hokkaido, aby badać kulturę Ajnów.
17.Efektem tego wyjazdu są nagrania dźwiękowe mowy i pieśni plemienia, utrwalone na 100 woskowych wałkach, które obecnie można oglądać w Centrum Kultury i Techniki "Manggha" w Krakowie.
Piłsudski pozostawił też bogate opisy kultury i obyczajów sachalińskich plemion, spisał wiele podań i legend, a także zrobił około 300 fotografii przedstawicieli ludności etnicznej żyjącej na tym terenie.
18.Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, aby uniknąć wcielenia do armii rosyjskiej, Piłsudski wyjechał do Japonii.
Jego żona w tym czasie spodziewała się drugiego dziecka. W Japonii zaprzyjaźnił się z japońskim pisarzem i poetą Shimelem Futabateiem. Znajomość ta była początkiem powstania Towarzystwa Japońsko-Polskiego i początkiem pierwszej wymiany kulturalnej między oboma krajami.
19.Z Japonii udał się do Stanów Zjednoczonych, stamtąd do Europy Zachodniej, by w końcu dotrzeć na ziemie polskie.
W 1906 roku zamieszkał w Krakowie, pomieszkiwał również we Lwowie, gdzie dorywczo pracował. W końcu wyjechał do Zakopanego, gdzie zajął się badaniami etnograficznymi Podhala.
20.Wybuch I wojny światowej skłonił go do opuszczenia Polski.
Przez Austrię dotarł do Szwajcarii, gdzie włączył się w nurt działalności niepodległościowej, a następnie, pod koniec 1917 roku, do Paryża.
21.Nigdy więcej nie zobaczył już swojej rodziny, na wyjazd której razem z nim, nie zgodziły się władze plemienne.
Doskwierająca samotność wywoływała u niego stany depresyjne. Podejmował próby sprowadzenia rodziny, ale mu się to nie udało.
22.Zdiagnozowana przez doktora Józefa Babińskiego depresja, ataki paniki i lęku były prawdopodobnie przyczyną jego utonięcia w Sekwanie.
Nie wiadomo, czy była to śmierć samobójcza, czy nieszczęśliwy wypadek.
23.Został pochowany w maju 1918 roku na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem.
Do dziś znajduje się tam jego grób.
24.Obecnie w Japonii mieszka kilkunastu potomków Bronisława Piłsudskiego.
Jego wnuk (syn Sukezo) - Kazuyasu Kimura mieszka i pracuje w Jokohamie, ma żonę i trzy córki. Jest właścicielem firmy FC Engineering w Jokohamie. Potomkowie Kyo (córki Bronisława) mieszkają na Hokkaido.
25.Rękopisy i fotografie wykonane przez Bronisława Piłsudskiego, cała jego spuścizna znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
26.W 2013 roku w japońskim mieście Shiraoi na Hokkaido odsłonięto pomnik Bronisława Piłsudskiego.
Znajduje się on w tamtejszym muzeum Ajnów, gdzie w 1903 roku Piłsudski prowadził badania etnograficzne.
27.Powstał również biograficzny film o Bronisławie Piłsudskim "Orzeł i Chryzantema" w reżyserii Jacka Wana.
W filmie mowa jest m.in. o Kazuyoshi Kimura, który był już dorosłym mężczyzną, gdy w 1984 roku dowiedział się, że jego dziadkiem jest Bronisław Piłsudski, wielki etnograf.
28.Postać Bronisława Piłsudskiego była też inspiracją do napisania przez Zygmunta Miłoszewskiego książki "Kwestia ceny".
Jego bohater wzorowany na etnografie nosi nazwisko Benedykt Czerski.

Dowiedz się dziś czegoś nowego!

Wylosuj kolejną ciekawostkę albo Sprawdź naszą bazę ciekawostek

Polub nasz profil na Facebooku

Znajdziesz tam całą masę ciekawostek :)