Ciekawostki o Brugii

11
Na początku XIV wieku król Francji Filip Piękny wkroczył do Flandrii i zażądał od hrabstwa wysokiej kontrybucji.
Tyrania Francuzów wywołała bunt mieszczan. W 1302 roku tkacze brugijscy pod wodzą Pietera de Conincka dokonali rzezi rycerstwa francuskiego (tzw. jutrznie brugijskie). Zginął każdy, kto nie potrafił wymówić poprawnie formuły Scilt ende vrient - tarcza i przyjaciel. Wkrótce doszło do decydującego starcia z Francuzami. Siły powstańcze składały się z chłopstwa, farbiarzy, tkaczy i rzeźników flamandzkich, uzbrojonych w topory, widły, piki i goedendagi (średniowieczna broń biała piechoty, służąca do walki wręcz). Pod Courtrai, w pobliżu Kortrijku armia powstańców pokonała doborową armię francuską zrzeszającą kwiat rycerstwa europejskiego.
12
Była to bitwa określana mianem "Bitwy Złotych Ostróg".
O rozmiarach klęski Francuzów świadczyło 700 złotych ostróg znalezionych po bitwie.
13
Jednym z najważniejszych pomników w Brugii jest ten upamiętniający wydarzenia spod Kortrijk, Bitwę Złotych Ostróg.
Jest to pomnik tkacza Jana Breydela i rzeźnika Pietera de Conincka. Jest on usytuowany w centralnym punkcie rynku Grote Markt.
14
Brugia XV wieku była miejscem, w którym gromadziło się wielu artystów, bankierów i innych wybitnych osobistości z całej Europy.
Książę Burgundii Filip III Dobry ustanowił w Brugii, a także w Brukseli i Lille swoje dwory, co sprawiło, że ściągały tam różne wybitne jednostki. Istniał mecenat, więc rozwijały się różne gałęzie sztuki.
15
Brugia stała się kolebką malarstwa flamandzkiego.
Nowa szkoła flamandzka prezentowała technikę malowania olejem. Działali w niej wybitni malarze i miniaturzyści. Osiedlił się tam, założył rodzinę i mieszkał do śmierci malarz Jan van Eyck. Tworzył tam również m.in. Hans Memling. Dzięki rodzinie Bening zasłynęło brugijskie iluminatorstwo, które rozwinęło się dzięki Vrelantowi i Lidetowi.
16
W początkach XVI wieku, gdy kanał Zwin, który był "oknem na świat", źródłem potęgi miasta, uległ zamuleniu, miasto zaczęło tracić swoje znaczenie handlowe.
Potęgą handlową stawała się Antwerpia. Koronkarstwo (słynne koronki brabanckie - koronki o wzorze wijących się gałązek na tiulowym tle) upadło w XVII wieku.
17
Dla Brugii rozpoczął się powolny proces stagnacji.
Próbowano modernizować porty, ale miasto nigdy już nie odzyskało dawnej świetności ani statusu. Miasto nazywane było Bruges-la-Morte, co oznacza Martwa Brugia.
18
Ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło dopiero w XIX wieku za sprawą turystyki.
Miasto zachowało w pełni swój średniowieczny charakter, zabytki, dzieła sztuki, co przyciąga turystów.  Brugia okazała się jednym z najchętniej odwiedzanych miast europejskich.
19
Brugia posiada blisko stukilometrową sieć czynnych kanałów, którymi połączona jest z Ostendą, Zeebrugge (port zbudowany przez Niemców w czasie I wojny światowej dla U-Bootów) i Gandawą.
Ze względu na pokaźną sieć kanałów, Brugia często określana jest mianem Wenecji Flamandzkiej.
20
Historyczne centrum Brugii w 2000 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W 2002 roku miasto zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury.