Ciekawostki o Szczupaku

11
Wykazują zachowania kanibalistyczne.
Od około piątego tygodnia życia pojawiają się pierwsze oznaki kanibalizmu, który aktywuje się w momencie niedostatecznej dostępności pożywienia. Według badań, aby w populacji szczupaka rozwinął się powszechny kanibalizm wymagana jest dwukrotnie większa liczba tych ryb niż potencjalnych ofiar.
12
Większe okazy mogą również polować na ptaki wodne.
Udokumentowane są przypadki zabicia łabędzia niemego oraz perkoza dwuczubego.
13
Są terytorialne i agresywne.
Agresja w obrębie gatunku jest częsta i spowodowana walką o przestrzeń i pożywienie. Zdarza się, że większe osobniki podkradają zdobycz młodszym szczupakom.
14
Ich aktywność przypada głównie na godziny dzienne.
Charakterystyczną cechą tych ryb jest długi czas spędzony na żerowaniu oraz szybko przebiegający proces trawienia.
15
Szczupaki żyją w wartkich strumieniach i płytkich, zarośniętych miejscach w jeziorach i stawach, a także w zimnych, czystych, skalistych wodach.
Ze względu na ich kanibalistyczną naturę tych ryb, młode szczupaki potrzebują miejsc, gdzie mogą schronić się pomiędzy roślinami, by uniknąć pożarcia.
16
Zachowanie tych ryb jest ściśle związane z warunkami pogodowymi.
W dni słoneczne i spokojne szczupaki chętnie przebywają w zaroślach porastających przybrzeżne obszary zbiornika wodnego podczas gdy pogoda jest wietrzna znaleźć je można w głębszych i bardziej odległych od brzegu wodach.
17
Dojrzałość płciową osiągają w wieku dwóch lat.
Do tarła mogą przystępować również osobniki młode - jednoroczne, jednak w ich przypadku ilość złożonej ikry jest bardzo mała.
18
Tarło odbywa się wczesną wiosną – w marcu lub kwietniu.
W miejsca lęgowe samce przybywają kilka tygodni przed samicami. Podczas tarła ikra jest składana w zarośniętych, stojących i wolno płynących wodach, najczęściej na terenach zalewowych, w starorzeczach i płyciznach. Po odbyciu tarła samce pozostają w miejscu złożenia ikry.
19
Jaja szczupaków są lepkie i żółte, ich średnica wynosi od 2,5 do 3 mm.
Wykluwają się z nich długi na około 10 mm narybek, który pozostaje w stadium embrionalnym prze okres od 5 do 16 dni. Długość stadium embrionalnego uwarunkowana jest temperaturą wody, najkrócej trwa przy 19 °C  a najdłużej przy temperaturach poniżej 10 °C. Przeżywalność larwy o długości 75 mm wynosi jedynie 5%.
20
Młode szczupaki żywią się małymi bezkręgowcami,  takimi jak rozwielitka.
Wraz z przyrostem masy ciała szybko przechodzą do większych ofiar, takich jak równonogi. Gdy długość ciała wynosi już  4 do 8 cm, zaczynają polować na małe ryby.