Ciekawostki o Hiszpanii

Hiszpania
11.W swojej historii Hiszpania była podbijana przez wiele państw.
W starożytności jej tereny zamieszkiwane były przez ludy pochodzenia iberyjskiego, a później także przez Celtów, Fenicjan, Greków, Kartagińczyków, a od II w. p.n.e - przez Rzymian. Fenicjanie założyli tam najstarsze w Europie Zachodniej miasta - Kadyks i Malagę.
12.Po okresie panowania Rzymian, Hiszpania w V wieku została podbita przez plemiona Wandalów i Wizygotów, a następnie w 711 roku przez ludy islamskie, które pozostawały na tych terenach ponad siedemset lat.
Niewielkie królestwa chrześcijańskie na północy kraju rozpoczęły rekonkwistę, która zakończyła się ostatecznym wyparciem Maurów w 1492 roku.
13.Z tych drobnych królestw chrześcijańskich z czasem wyłoniły się dwa silne królestwa: Kastylia i Aragonia.
Z połączenia tych królestw powstała Hiszpania, która bogaciła się i prężnie rozwijała dzięki ekspansji kolonialnej w Ameryce. Dzięki mocarstwowej polityce Hiszpania stała się supermocarstwem w Europie Zachodniej. Ekspansja kolonialna spowodowała że, Hiszpania była jednym z największych państw w dziejach świata i zyskała miano "imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce".  Stan taki utrzymywał się do 1825 roku, kiedy to hiszpańskie imperium kolonialne praktycznie przestało istnieć. Hiszpania na krótko dostała się pod wpływy Francji. Na tronie pojawiła się dynastia Burbonów, a kraj stawał się biednym prowincjonalnym królestwem.
14.Na początku XX wieku Hiszpanią rządziło kilku dyktatorów.
Częste niepokoje społeczne skompromitowały monarchię, dlatego w 1931 roku proklamowano tam republikę.
15.W latach 1936-39 wybuchła w Hiszpanii wojna domowa, a w jej wyniku władzę w kraju przejęli nacjonaliści pod wodzą generała Francisco Franco.
Po jego śmierci w 1975 roku przywrócono monarchię, władzę objął książę Jan Karol z dynastii Burbonów, który przeprowadził w kraju reformy demokratyczne.
16.Hiszpania jest dziedziczną monarchią parlamentarna.
Król cieszy się w społeczeństwie ogromnym autorytetem, ale nie posiada żadnej realnej władzy. Mianuje szefa rządu, który zawsze wywodzi się ze zwycięskiego ugrupowania. W wyjątkowych sytuacjach może wygłaszać orędzia do narodu. Król jest zwierzchnikiem wojska. Od 1975 roku (po śmierci gen. Franco) do 2014 roku na tronie Hiszpanii zasiadał Jan Karol z dynastii Burbonów. Obecnie królem jest jego syn, Filip VI Burbon, zaś królową Letycja.
17.Władzę ustawodawczą sprawuje bikameralny parlament - Kortezy Generalne.
Skład się on z Kongresu Deputowanych i Senatu. Siedzibą parlamentu jest Madryt.
18.Siły Zbrojne Hiszpanii są aktywnym członkiem NATO, Eurokorpusu oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej.
Zasadnicza służba wojskowa we wszystkich rodzajach wojsk trwa 9 miesięcy.
19.W Hiszpanii edukacja dzieci w wieku 6-16 lat jest bezpłatna i obowiązkowa.
Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat, w szkole średniej także sześć, ale w dwóch cyklach: I - 4-letni jest kontynuacją szkoły podstawowej, a II - 2-letni jest przygotowaniem do studiów i kończy się maturą.
20.Hiszpania kontynentalna to kraj górzysty zdominowany przez wysokie płaskowyże i łańcuchy górskie.
Centralną część kraju zajmuje wyżyna zwana Mesetą Iberyjską, wznosząca się średnio do 600 m n.p.m. Góry Kastylijskie, których najwyższym szczytem jest Almanzor (2592 m), dzielą ją na dwie części: Starą i Nową Kastylię. Mesetę otaczają: od północy - Góry Kantabryjskie, od północnego-wschodu - Góry Iberyjskie. Na granicy z Francją rozciągają się Pireneje, które wraz z Górami Iberyjskimi i Górami Kantabryjskimi otaczają nizinną Kotlinę Aragońską. Inne hiszpańskie pasma górskie to: Sierra Morena, Góry Toledańskie, Góry Betyckie  z wysoko położonym masywem Sierra Nevada.
Hiszpania
Znaleźliśmy 32 ciekawostki na temat Hiszpanii

Przeczytaj również

Ciekawostki o Łotwie Ciekawostki o Węgrzech Ciekawostki o Chinach Ciekawostki o Estonii Ciekawostki o Saint Lucia

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej