Komar tygrysi

Aedes albopictus

Inne nazwy: komar azjatycki

Komar tygrysi jest szybko rozprzestrzeniającym się owadem, który pierwotnie występował tylko w Azji jednak został zawleczony na inne kontynenty w XX wieku wraz z rozpowszechnieniem się transportu międzykontynentalnego.

Są uważane za niebezpieczne zwierzęta jednak nie ze względu na swoją jadowitość a na potencjalne choroby, które mogą roznosić. Są to między innymi: chikungunya, denga, gorączka Zachodniego Nilu, żółta febra i japońskie zapalenie mózgu.

Wbrew powszechnie panującej opinii, że komar tygrysi może pojawić się również w Polsce nie jest to do końca prawdą. W naszym klimacie jest dla tych zwierząt zdecydowanie zbyt chłodno, więc nawet jeśli pojawią się tutaj zawleczone z innego zakątka Ziemi to nie będą w stanie podtrzymać populacji. Przynajmniej dopóki klimat w Polsce nie ociepli się zbytnio.

Status zagrożenia

LC
NT
VU
EN
CR
EW
EX

Zasięg

Naturalnie komary te występują w Azji Południowo-Wschodniej i wyspy na Oceanie Spokojnym i Indyjskim. Można je spotkać zarówno na Madagaskarze jak i w Japonii.

Preferują wilgotne i zalesione lub zakrzewione tereny, pośród ktorych przebywają w pobliżu gruntu.

Do Europy komary tygrysie trafiły w roku 1975 i obecnie ich stabilne populacje można znaleźć między innymi w Albanii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Francji, Grecji, Hiszpanii, Monako, Niderlandach, Słowenii i Szwajcarii. 

Dotychczas nie potwierdzono jego aklimatyzacji na terenie Polski.

Wygląd

Długość ciała
2 do 10 mm

Komar tygrysi może osiągać rozmiary od 2 do 10 mm. Jego ciemne ciało pokryte jest jasnoszarmi i białymi pasami co nadaje mu charakterystyczny wygląd.

Samce są mniejsze od samic o około 20%.

Odżywianie

Samice komarów tygrysich odżywiają się krwią, maja specjalnie skonstruowany aparat gębowy przystosowany do pobierania tego rodzaju pokarmu.

Samice mogą roznosić choroby poprzez spożywaną krew swoich ofiar jednak nie będą w stanie rozprzestrzeniać chorób, które w Polsce nie występują. Gdyby było inaczej, również nasze rodzime komary mogły by nas zarażać tropikalnymi schorzeniami.

Samce odżywiają się pokarmem roślinnym.

Zachowanie

Komary azjatyckie to bardzo niewybredne owady, które żerują na praktycznie każdym organizmie zwierzęcym. Często atakują ludzi, zwierzęta gospodarskie i dzikie. 

Są to owady aktywne również w dzień, choć największa ich aktywność przypada na późne popołudnie i wczesny ranek.

Bardzo dobrze aklimatyzują się w środowisku człowieka.

Rozmnażanie

Rozwój larw
5 do 10 dni
Stadium poczwarki
2 dni

Komary tygrysie rozmnażają się w środowisku wodnym. Są bardzo odporne i dobrze się aklimatyzują więc ich jaja mogą znaleźć się w każdym, nawet niewielkim zbiorniku wodnym takim jak wazony, konewki, zbiorniki na deszczówkę etc.

Samice składają na powierzchni wody owalne jaja o długości około 0,5 mm. Jaja komarów tygrysich są odporne na wysychanie i mogą przetrwać w warunkach odwonienia nawet 1 rok