Roman Dmowski

Dmowski przez całe życie był obojętny religijnie, był deistą (bóg jest konstruktorem świata rozumiany jako mechanizm oraz źrodło praw, według których ten mechanizm działa. Tak rozumiany bóg nie ingeruje w stworzony świat).

W pierwszych latach swojej działalności był krytyczny wobec chrześcijaństwa, bardziej skłaniał się w kierunku protestantyzmu niemieckiego lub angielskiego. Później zmienił poglądy i podkreślał, jaką znaczącą rolę odgrywa dla narodu polskiego wiara katolicka i Kościół.

Z jego publikacji wywodzi się idea Polski jako "wielkiego państwa katolickiego narodu polskiego. Sam, na krótko przed śmiercią nawrócił się na wiarę katolicką. Na łożu śmierci odwiedzali go jego przyjaciele księża i został mu udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Wróć do: 39 ciekawostek o Romanie Dmowskim

Podobne tematy