Roman Dmowski

Dmowski przez przeciwników politycznych nazywany był twórcą ideologii antysemickiej w Polsce.

Postrzegał on Żydów jako "podstawę spisku antykatolickiego z udziałem komunistów, socjalistów, liberałów, masonów i protestantów". 

Uważał Żydów za sprzyjających Niemcom wrogów Polski, element niepewny i niepożądany, sprzeciwiał się ich asymilacji.

Żydów obarczał winą za rozbiory polskie. Nie sprzeciwiał się radykalizacji młodzieży nacjonalistycznej i prowadzonym przez nią kampaniom antysemickim. Żyd dla niego był synonimem wolnomularza (w swoich publikacjach krytykował masonerię) i odwrotnie, twierdził, że Żydzi i wolnomularze są "winni całego zła w sferze życia gospodarczego, społecznego, polityki i moralności".

Jednocześnie posiadał wśród Żydów przyjaciół, uczestniczył w ślubie prof. Bujaka i Żydówki, pomagał biednym żydowskim dzieciom w dostępie do nauki i zdobyciu wykształcenia.

Wróć do: 39 ciekawostek o Romanie Dmowskim

Podobne tematy