Bolesław Prus

W oczach opinii publicznej, Prus, dzięki swojej działalności publicystycznej, stał się wielkim autorytetem.

Postrzegany był jako wzorowy reprezentant postawy zgodnej z założeniami pracy organicznej i utylitaryzmu (to, co jest pożyteczne, jest dobre, a miarą słuszności postepowania jest użyteczność jego skutków).
Więcej o Bolesławie Prusie

Podobne tematy