Ciekawostki o Bolesławie Prusie

Bolesław Prus

Człowiek skomplikowany

Był pisarzem okresu pozytywizmu. Bardzo cenionym, uznanym za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w historii literatury. Wrażliwy, skrupulatny, pracowity, unikający rozgłosu, o skomplikowanym wnętrzu, często wewnętrznie rozdarty. Znakomity obserwator życia, patriota, społecznik.
1.Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Aleksander Głowacki.
Urodził się 20 sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Był synem Antoniego Głowackiego, dworskiego ekonoma o szlacheckich korzeniach, legitymującego się rodowym herbem Prus I (Bolesław Prus swój pseudonim literacki zaczerpnął właśnie z nazwy herbu rodowego). Matką była Apolonia z Trembińskich.
2.Rodzina mieszkała w majątku Żabcze w powiecie hrubieszowskim, ale na czas porodu matka przeniosła się do kuzyna, ówczesnego proboszcza Hrubieszowa, księdza kanonika Feliksa Troszczyńskiego.
Aleksander urodził się w Hrubieszowie.
3.Rodzice bardzo wcześnie osierocili Aleksandra.
Matka zmarła, gdy miał on trzy lata, a ojciec sześć lat później.
4.Dziewięcioletnim Aleksandrem zaopiekowała się najpierw babcia, Marcjanna Trembińska mieszkająca w Puławach.
Po jej śmierci trafił do Lublina, do ciotki Domiceli z Trembińskich Olszewskiej.
5.W Lublinie rozpoczął edukację szkolną w Powiatowej Szkole Realnej, do której uczęszczał przez cztery lata.
Następnie zaopiekował się nim starszy o trzynaście lat brat, Leon Głowacki. Zabrał Aleksandra do Siedlec, gdzie mieszkał i pracował jako nauczyciel historii.
6.Bracia wyprowadzili się z Siedlec do Kielc, gdzie Aleksander rozpoczął naukę w gimnazjum.
Leon Głowacki był działaczem frakcji "Czerwonych" (radykalni działacze Demokratyczni w Królestwie Polskim przed wybuchem i w okresie powstania styczniowego. Ich poglądy były przeciwstawne "Białym"). Pod jego wpływem, szesnastoletni Aleksander przerwał naukę w gimnazjum i wziął udział w powstaniu styczniowym w 1863 roku.
7.Podczas potyczki we wsi Białka, Aleksander został ranny i dostał się do rosyjskiej niewoli.
Odniósł ranę karku, a na dodatek proch strzelniczy osmalił mu oczy. Rosjanie przetransportowali nieprzytomnego jeńca do szpitala w Siedlcach. Ze względu na jego młody wiek i interwencję rodziny, po wyjściu ze szpitala pozwolono mu wrócić do Lublina, do rodziny.
8.W 1864 roku Aleksander został aresztowany za udział w powstaniu.
Przez cztery miesiące przebywał w więzieniu na Zamku Lubelskim oraz w budynku koszar (obecnie mieści się tam KUL). Sąd wojskowy pozbawił go szlachectwa i oddał pod opiekę wuja, Klemensa Olszewskiego. Starszy brat nie mógł się nim już opiekować, ponieważ cierpiał na nieuleczalną chorobę psychiczną.
9.Rany odniesione na polu bitwy miały swoje konsekwencje w dalszym życiu pisarza.
Aleksander cierpiał na nadwrażliwość oczu (pisarz często nosił ciemne okulary), a także na agorafobię (lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, opuszczaniem pomieszczenia, tłumem, miejscami publicznymi, jazdą autobusem itp.). Głowacki nie mógł wejść na oświetlone schody, patrzeć przez okno, jeździć przez mosty. Koleją starał się podróżować tylko nocą. Zmienił się też jego stosunek do narodowych zrywów. Pisał o sobie: "Ja, dawny ja, pochowany jestem razem z nadziejami moimi pod Białką, skąd drugi ja wyniósł: dwumiesięczne szaleństwo, zwątpienie w tego rodzaju zabawy i kalectwo".
10.Po odsiedzeniu wyroku wrócił do gimnazjum, które ukończył z wynikiem celującym.
Bardzo chciał pojechać na studia do Petersburga, ale sytuacja finansowa nie pozwoliła mu na to. Wstąpił do Szkoły Głównej w Warszawie, na wydział matematyczno-fizyczny. W Warszawie musiał się sam utrzymać. Zarabiał na studia i życie jako guwerner i korepetytor.
Bolesław Prus
Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Bolesława Prusa

Przeczytaj również

Ciekawostki o Bolesławie Chrobrym Ciekawostki o Poli Negri Ciekawostki o Aleksandrze Fredro Ciekawostki o Coco Chanel Ciekawostki o Piotrze I Wielkim

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej