Ciekawostki o Warszawie

Warszawa
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Warszawy

Warszawa, stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe polskie miasto położone nad Wisłą.

Historia miasta sięga XII lub XIII wieku kiedy to powstał historycznie najstarszy na terenach dawnej Warszawy dwór książąt mazowieckich Jazdów (obecnie Ujazdów). Powierzchnia Warszawy wynosi 517,24 km2 łącznie z Wisłą a liczba mieszkańców w 2019 roku wynosiła 1 777 972. Jest jedynym polskim miastem, którego ustrój określony jest odrębną ustawą. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Jest drugim polskim miastem (po Lwowie) odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

1
Nazwa miasta pojawiła się w dokumentach w XIV w jako Warszewa a od XV w również jako Warszowa.
Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od imienia Warsz, skróconej formy imienia Warcisław. Legendarna etymologia wywodzi nazwę miasta od imion Warsa i jego żony Sawy.
2
Warszawa leży w środkowym biegu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej.
Oddalona jest od Karpat i Morza Bałtyckiego o około 350 km. Jest jedyną stolicą w Europie leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego (Kampinoski Park Narodowy). Miasto leży po obu stronach Wisły, w jego obrębie znajduje się ok 28 km biegu rzeki.
3
Charakterystyczna dla krajobrazu miasta jest wysoka na 6-25 m skarpa wiślana.
Stanowi ona lewobrzeżną krawędź erozyjną Równiny Warszawskiej. Na obszarze miasta znajduje się kilka wzgórz usypanych przez człowieka, m.in. Kopiec Powstania Warszawskiego, Górka Szczęśliwicka czy Kopa Cwila. Najniżej w Warszawie położonym punktem jest brzeg Wisły przy granicy z Jabłonną.
4
Pierwsze osadnictwo na terenach obecnej Warszawy sięga IX wieku.
Osady, które powstały w obecnych granicach administracyjnych Warszawy to Bródno, Kamion, Solec i Jazdów.
5
Warszawa była miejscem, w którym odbywały się elekcje królów. Pierwsza wolna elekcja miała miejsce w 1573 r na polach wsi Kamion.
W 1575 roku na polach podwarszawskiej wsi Wielka Wola odbyła się elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Od tego czasu Wielka Wola stała się stałym miejscem elekcji królów polskich.
6
W Warszawie do końca życia rezydowała Anna Jagiellonka.
Często przebywali tam również Zygmunt II August i Stefan Batory
7
Zygmunt III Waza w roku 1596 wybrał Warszawę jako miejsce rezydencji królewskiej.
Przeniesiono tam również z Krakowa urzędy centralne tj.urząd marszałkowski, kanclerski i podskarbiński, które zostały umieszczone w rozbudowanym po 1598 roku Zamku Królewskim. Warszawa nosiła oficjalną nazwę "miasta rezydencjonalnego Jego Królewskiej Mości"
8
W okresie panowania Sasów Warszawa przeżywała rozkwit kulturalny i artystyczny.
Przebudowano Zamek Królewski i założono Oś Saską. Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej a bracia biskupi Załuscy otworzyli bibliotekę, która była jednym z największych księgozbiorów w Europie. W 1767 r powstał tam Teatr Narodowy i założono Szkołę Rycerską. W 1773 r powołano Komisję Edukacji Narodowej.
9
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego zwołano w Warszawie Sejm Czteroletni (1788-1792)
Natomiast 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję Rzeczypospolitej.
10
W 1795 r Warszawa została wcielona do Królestwa Prus.
Została zdegradowana do roli prowincjonalnego miasta. Oswobodzona przez wojska Napoleona w 1806 r, stała się siedzibą Księstwa Warszawskiego.