Ciekawostki o Józefie Piłsudskim

"Dziadek"

Józef Piłsudski
Był niewątpliwie główną postacią w dziejach Polski międzywojennej - Naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski. Przez jednych uwielbiany, przez innych zaciekle zwalczany, odegrał ogromną rolę w walce o niepodległość i odrodzenie Polski. Twierdził, że "bez marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów". Takim marzeniem było doprowadzenie do niepodległości Polski.
1.Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie.
Przyszedł na świat w dworze Zułów, który znajdował się obok wsi Zułowo. Dwór należał do rodziny Piłsudskich (w 1963 roku wniosła go w posagu matka Józefa - Maria).
2.Józef Piłsudski wywodził się ze starego rodu litewskiej szlachty herbu Piłsudski.
Jego matka, Maria z Billewiczów należała do jednej z najstarszych rodzin szlachty żmudzińskiej. Ojciec, Józef Wincenty był uczestnikiem Powstania Styczniowego, pełnił urząd lokalnego komisarza Rządu Narodowego.
3.W domu rodzinnym Piłsudskiego pielęgnowane były tradycje patriotyczne, szczególnie pamięć o Powstaniu Styczniowym.
Szczególnie matka, która nie mogła pogodzić się z upadkiem powstania, w wychowaniu dzieci kładła nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Zaznajamiała dzieci z dziełami wieszczów, zwłaszcza tymi zakazanymi, dzieci uczone były historii polskiej, kupowano wyłącznie polskie książki. Dzieci uczone były przez sprowadzanych do dworu nauczycieli, a języków obcych uczyły ich dwie bony, Niemka i Francuzka.
4.Józef Piłsudski był czwartym w kolejności dzieckiem w rodzinie Piłsudskich.
Miał starsze rodzeństwo: siostry Helenę i Zofię i brata Bronisława, który był jednym z największych etnografów badających ludy Dalekiego Wschodu. Posiadał też młodsze rodzeństwo: Adama, Kazimierza, Marię, Jana, Ludwika, Kacpra, oraz bliźnięta Piotra i Teodora, którzy zmarli, gdy mieli półtora roku.
5.Ojciec Józefa był zwolennikiem modernizacji w zarządzaniu majątkiem liczącym około 12 tys. ha.
Postawił na uprzemysłowienie, sprowadził specjalistów, również zagranicznych. Wybudował trzypiętrowy młyn nad brzegiem Mery (rzeka przepływająca przez Zułowo), dużą gorzelnię, wytwórnię drożdży, cegielnię i wytwórnię terpentyny. Zbudował także nowy dwór.
6.Jednak nietrafione inwestycje sprawiły, że majątek w Zułowie podupadł, dodatkowo pożar, który wybuchł we dworze spowodował, że rodzina przeniosła się do Wilna.
W Wilnie Józef wraz z bratem Bronisławem rozpoczęli naukę w gimnazjum, gdzie poddawano ich intensywnej rusyfikacji. Bracia założyli samokształceniowe kółko "Spójnia", które zajmowało się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek.
7.Po maturze Józef rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim.
Tam rozpoczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. Był pod wpływem walczącej z caratem rewolucyjnej organizacji rosyjskiej "Narodna Wola". Za udział w studenckich demonstracjach w 1886 roku został ukarany kilkudniowym aresztem.
8.Po ukończeniu I roku studiów Piłsudski zamierzał przenieść się na Uniwersytet w Dorpacie.
W czasie pobytu w Wilnie związał się z grupą konspiracyjną, która planowała zamach na cara Aleksandra III i nieświadomie został zamieszany w jego przygotowanie. Został aresztowany i osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Skazano go na 5 lat zesłania do wschodniej Syberii, do Irkucka. Podczas buntu więźniów został dotkliwie pobity przez strażników i skazany na pół roku więzienia w ramach zesłania. Prawdopodobnie wtedy strażnicy wybili mu kolbami dwie górne jedynki, których brak tuszował bujnymi wąsami.
9.Po pięcioletniej zsyłce powrócił do Wilna.
Według biografów Piłsudskiego zesłanie było jednym z kluczowych wydarzeń jego życia, decydującym o przyszłych wyborach politycznych. Zobaczył inne życie, poznał ludzi czynnej walki, przysłuchiwał się ich rozmowom, poznał zupełnie inne środowisko, odmienne od tego, które znał. Rozbudziło to w nim również zainteresowanie ideami socjalistycznymi.
10.W 1893 roku wstąpił do Sekcji Litewskiej PPS i szybko stał się jednym z jej liderów.
Program PPS był dla niego zgodny z niepodległościową tradycją wyniesioną z domu rodzinnego.
11.W 1894 roku zaczął wydawać nielegalne pismo "Robotnik", będące organem PPS, w którym pełnił też funkcję redaktora.
Pismo to początkowo wydawane było w Lipniszkach, a później w Wilnie. W tym czasie Piłsudski posługiwał się pseudonimem "Wiktor".
12.W 1894 roku przebywał w Genewie, gdzie brał udział w zjeździe Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich.
W 1896 roku uczestniczył w Kongresie II Międzynarodówki, który odbywał się w Londynie. W swoich wystąpieniach wskazywał na konieczność współpracy wszystkich ugrupowań antycarskich w Imperium Rosyjskim.
13.W 1899 roku Piłsudski ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową.
"Piękna Pani", bo tak nazywana była przez członków partii małżonka Piłsudskiego, także była działaczką PPS. Była córką znanego lekarza, rozwódką. Aby się mogli pobrać, Józef zmienił wyznanie (przeszedł na luteranizm), gdyż jego wybranka należała do Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ślub odbył się we wsi Paproć Duża w Łomżyńskiem. Ich małżeństwo było bezdzietne.
14.Małżonkowie zamieszkali w Łodzi, dokąd została też przeniesiona wraz z drukarnią redakcja "Robotnika".
Wkrótce został aresztowany i po wstępnym śledztwie przewieziony do warszawskiej Cytadeli, gdzie osadzono go w celi nr 39 X Pawilonu.
15.W Cytadeli symulował obłęd, dzięki czemu udało mu się uzyskać przeniesienie do petersburskiego szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd 15 maja 1901 roku zbiegł.
Przedostał się do Galicji. Ponownie został członkiem CKR  PPS (1902-1905).