Ciekawostki o Józefie Piłsudskim

Józef Piłsudski
Znaleźliśmy 58 ciekawostek na temat Józefa Piłsudskiego

Dziadek

Był niewątpliwie główną postacią w dziejach Polski międzywojennej - Naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski.

Przez jednych uwielbiany, przez innych zaciekle zwalczany, odegrał ogromną rolę w walce o niepodległość i odrodzenie Polski. Twierdził, że "bez marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów". Takim marzeniem było doprowadzenie do niepodległości Polski.

1
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie.
Przyszedł na świat w dworze Zułów, który znajdował się obok wsi Zułowo. Dwór należał do rodziny Piłsudskich (w 1963 roku wniosła go w posagu matka Józefa - Maria).
2
Józef Piłsudski wywodził się ze starego rodu litewskiej szlachty herbu Piłsudski.
Jego matka, Maria z Billewiczów należała do jednej z najstarszych rodzin szlachty żmudzińskiej. Ojciec, Józef Wincenty był uczestnikiem Powstania Styczniowego, pełnił urząd lokalnego komisarza Rządu Narodowego.
3
W domu rodzinnym Piłsudskiego pielęgnowane były tradycje patriotyczne, szczególnie pamięć o Powstaniu Styczniowym.
Szczególnie matka, która nie mogła pogodzić się z upadkiem powstania, w wychowaniu dzieci kładła nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Zaznajamiała dzieci z dziełami wieszczów, zwłaszcza tymi zakazanymi, dzieci uczone były historii polskiej, kupowano wyłącznie polskie książki. Dzieci uczone były przez sprowadzanych do dworu nauczycieli, a języków obcych uczyły ich dwie bony, Niemka i Francuzka.
4
Józef Piłsudski był czwartym w kolejności dzieckiem w rodzinie Piłsudskich.
Miał starsze rodzeństwo: siostry Helenę i Zofię i brata Bronisława, który był jednym z największych etnografów badających ludy Dalekiego Wschodu. Posiadał też młodsze rodzeństwo: Adama, Kazimierza, Marię, Jana, Ludwika, Kacpra, oraz bliźnięta Piotra i Teodora, którzy zmarli, gdy mieli półtora roku.
5
Ojciec Józefa był zwolennikiem modernizacji w zarządzaniu majątkiem liczącym około 12 tys. ha.
Postawił na uprzemysłowienie, sprowadził specjalistów, również zagranicznych. Wybudował trzypiętrowy młyn nad brzegiem Mery (rzeka przepływająca przez Zułowo), dużą gorzelnię, wytwórnię drożdży, cegielnię i wytwórnię terpentyny. Zbudował także nowy dwór.
6
Jednak nietrafione inwestycje sprawiły, że majątek w Zułowie podupadł, dodatkowo pożar, który wybuchł we dworze spowodował, że rodzina przeniosła się do Wilna.
W Wilnie Józef wraz z bratem Bronisławem rozpoczęli naukę w gimnazjum, gdzie poddawano ich intensywnej rusyfikacji. Bracia założyli samokształceniowe kółko "Spójnia", które zajmowało się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek.
7
Po maturze Józef rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim.
Tam rozpoczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. Był pod wpływem walczącej z caratem rewolucyjnej organizacji rosyjskiej "Narodna Wola". Za udział w studenckich demonstracjach w 1886 roku został ukarany kilkudniowym aresztem.
8
Po ukończeniu I roku studiów Piłsudski zamierzał przenieść się na Uniwersytet w Dorpacie.
W czasie pobytu w Wilnie związał się z grupą konspiracyjną, która planowała zamach na cara Aleksandra III i nieświadomie został zamieszany w jego przygotowanie. Został aresztowany i osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Skazano go na 5 lat zesłania do wschodniej Syberii, do Irkucka. Podczas buntu więźniów został dotkliwie pobity przez strażników i skazany na pół roku więzienia w ramach zesłania. Prawdopodobnie wtedy strażnicy wybili mu kolbami dwie górne jedynki, których brak tuszował bujnymi wąsami.
9
Po pięcioletniej zsyłce powrócił do Wilna.
Według biografów Piłsudskiego zesłanie było jednym z kluczowych wydarzeń jego życia, decydującym o przyszłych wyborach politycznych. Zobaczył inne życie, poznał ludzi czynnej walki, przysłuchiwał się ich rozmowom, poznał zupełnie inne środowisko, odmienne od tego, które znał. Rozbudziło to w nim również zainteresowanie ideami socjalistycznymi.
10
W 1893 roku wstąpił do Sekcji Litewskiej PPS i szybko stał się jednym z jej liderów.
Program PPS był dla niego zgodny z niepodległościową tradycją wyniesioną z domu rodzinnego.