Ciekawostki o Wiedniu

Wiedeń
Znaleźliśmy 51 ciekawostek na temat Wiednia

Jedno z najbardziej zielonych miast świata

Wiedeń, stolica Austrii, to miasto cesarskich pałaców, walca wiedeńskiego, tortu Sachera, muzyki klasycznej i noworocznych koncertów filharmoników wiedeńskich, ale także przepełnione zielenią miasto nowoczesne, miasto przyjazne, o najwyższej jakości życia na świecie.

1
Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii.
Miasto usytuowane jest w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem - drugą co do długości rzeką w Europie.
2
Wiedeń jest miastem statutarnym - jego administracja zorganizowana jest według lokalnego prawa, zawartego w statucie miejskim.
Tworzy także odrębny kraj związkowy - Republika Austrii jest federacją dziewięciu krajów związkowych.
3
Miasto podzielone jest na 23 dzielnice, które nie posiadają samodzielności, stanowią jedynie części jednolitej administracji miejskiej.
Na tablicach z nazwami ulic i placów umieszczone są numery dzielnic.
4
Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym.
Jest siedzibą parlamentu austriackiego, prezydenta, rządu, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, organizacji, uczelni, przedsiębiorstw.
5
W Wiedniu powstał kompleks budynków, stanowiący jedno z czterech głównych miejsc na świecie (obok kompleksów w Nowym Jorku, Genewie i Nairobi), w których ulokowane są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych - Vienna International Centre.
Kompleks składa się z 6 biurowców o podobnej bryle architektonicznej, wybudowanych na planie litery Y. Najwyższy z gmachów mierzy 120 m wysokości i liczy 28 pięter. Centrum jest miejscem pracy około 5 tys. osób. VIC posiada własną stację metra oraz niewielki kościół. W bezpośredniej odległości znajduje się też centrum konferencyjne Austria Center Vienna.
6
W stolicy Austrii mają także swoją siedzibę inne znane organizacje międzynarodowe: OBWE, OPEC i MAEA.
Ich siedziby znajdują się poza kompleksem VIC (Vienna Internationale Centre).
7
Powierzchnia miasta wynosi 414,87 km2.
W 2020 roku Wiedeń zamieszkiwało 1 911 191 osób. Gęstość zaludnienia na km2 wynosi 4607 osób.
8
Rdzenni Austiacy stanowią prawie 77,7% mieszkańców stolicy.
Pozostały procent stanowią obcokrajowcy, których jest w Wiedniu ponad 386 tys.
9
Największa liczba mieszkańców miasta w całej jego historii - 2,25 mln - przypadała na rok 1916.
Byli to obywatele Austro-Węgier.
10
Wiedeń jest głównym skupiskiem Polonii w Austrii.
W Austrii żyje ponad 54 tys. polskich obywateli (dane z 2015 roku), z czego większość, bo 69% mieszka w Wiedniu. Spośród 37 644 polskich obywateli stolicy, 5103 osoby stanowią dzieci i młodzież do lat 16.