Ciekawostki o Wiedniu

Jedno z najbardziej zielonych miast świata

Wiedeń
Wiedeń, stolica Austrii, to miasto cesarskich pałaców, walca wiedeńskiego, tortu Sachera, muzyki klasycznej i noworocznych koncertów filharmoników wiedeńskich, ale także przepełnione zielenią miasto nowoczesne, miasto przyjazne, o najwyższej jakości życia na świecie.
1.Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii.
Miasto usytuowane jest w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem - drugą co do długości rzeką w Europie.
2.Wiedeń jest miastem statutarnym - jego administracja zorganizowana jest według lokalnego prawa, zawartego w statucie miejskim.
Tworzy także odrębny kraj związkowy - Republika Austrii jest federacją dziewięciu krajów związkowych.
3.Miasto podzielone jest na 23 dzielnice, które nie posiadają samodzielności, stanowią jedynie części jednolitej administracji miejskiej.
Na tablicach z nazwami ulic i placów umieszczone są numery dzielnic.
4.Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym.
Jest siedzibą parlamentu austriackiego, prezydenta, rządu, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, organizacji, uczelni, przedsiębiorstw.
5.W Wiedniu powstał kompleks budynków, stanowiący jedno z czterech głównych miejsc na świecie (obok kompleksów w Nowym Jorku, Genewie i Nairobi), w których ulokowane są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych - Vienna International Centre.
Kompleks składa się z 6 biurowców o podobnej bryle architektonicznej, wybudowanych na planie litery Y. Najwyższy z gmachów mierzy 120 m wysokości i liczy 28 pięter. Centrum jest miejscem pracy około 5 tys. osób. VIC posiada własną stację metra oraz niewielki kościół. W bezpośredniej odległości znajduje się też centrum konferencyjne Austria Center Vienna.
6.W stolicy Austrii mają także swoją siedzibę inne znane organizacje międzynarodowe: OBWE, OPEC i MAEA.
Ich siedziby znajdują się poza kompleksem VIC (Vienna Internationale Centre).
7.Powierzchnia miasta wynosi 414,87 km2.
W 2020 roku Wiedeń zamieszkiwało 1 911 191 osób. Gęstość zaludnienia na km2 wynosi 4607 osób.
8.Rdzenni Austiacy stanowią prawie 77,7% mieszkańców stolicy.
Pozostały procent stanowią obcokrajowcy, których jest w Wiedniu ponad 386 tys.
9.Największa liczba mieszkańców miasta w całej jego historii - 2,25 mln - przypadała na rok 1916.
Byli to obywatele Austro-Węgier.
10.Wiedeń jest głównym skupiskiem Polonii w Austrii.
W Austrii żyje ponad 54 tys. polskich obywateli (dane z 2015 roku), z czego większość, bo 69% mieszka w Wiedniu. Spośród 37 644 polskich obywateli stolicy, 5103 osoby stanowią dzieci i młodzież do lat 16.
11.Wiedeń został założony około V w p.n.e. przez Bojów (duże celtyckie plemię), jako celtycka osada.
Około 15 roku p.n.e. osada ta została zdobyta przez Rzymian, którzy na prawym brzegu Dunaju założyli obóz X Legionu o nazwie Castrum Vindobona. Miało to ustrzec Imperium Rzymskie przed najazdami germańskich plemion z północy.
12.W Vindobonie w 180 roku zmarł cesarz Marek Aureliusz.
Tam też cesarz Kommodus zawarł pokój z Markomanami i Kwadami (ludy germańskie), kończący wojny markomańskie (seria konfliktów zbrojnych pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a plemionami germańskimi w latach 167-180). Ostatecznie Vindobona została zniszczona przez plemiona germańskie w V wieku.
13.Prawa miejskie Wiedeń uzyskał w 1221 roku.
We wczesnym średniowieczu miasto rządzone było przez austriacką dynastię Babenbergów, a po jej wygaśnięciu panowanie przejął czeski król Przemysł Ottokar II, za rządów którego nastąpił rozkwit gospodarczy miasta.
14.Gdy w 1276 roku rządy w Wiedniu objęła dynastia Habsburgów, stał się on stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, siedzibą biskupstwa, centrum naukowym i kulturalnym.
Za panowania Rudolfa IV Założyciela z dynastii Habsburgów, rozpoczęto budowę katedry św. Szczepana (dumy i jednego z symboli miasta), utworzono uniwersytet.
15.W 1485 roku Wiedeń został zajęty przez króla Węgier Macieja Korwina.
Przez pięć lat jego panowania miasto pełniło funkcję stolicy Węgier. Po śmierci Macieja Korwina miasto odzyskali Habsburgowie.