Miasta

Ciekawostki o Gdańsku

Znaleźliśmy 61 ciekawostek na temat Gdańska

Miasto Solidarności

Leżący nad Morzem Bałtyckim Gdańsk jest miastem z 1000-letnią historią łączącą tradycję kultur wielu narodów. Jest miastem Heweliusza, bursztynu i Neptuna, symbolicznym miejscem wybuchu II wojny światowej, narodzin "Solidarności". Jest ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym, prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, koroną Trójmiasta i stolicą Pomorza.
1
Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy do Martwej Wisły.
Martwa Wisła jest częścią Wisły Leniwki, która powstała po zmianach koryta rzeki. Nazwę Martwa Wisła przybrał odcinek Leniwki od Przegaliny do ujścia przy Westerplatte. Nazwa ta została ustalona urzędowo w 1949 roku.
2
Powierzchnia Gdańska wynosi 262 km2 a liczba mieszkańców wynosi około 471 tys.
Pod względem powierzchni zajmuje siódme miejsce w Polsce a pod względem liczby mieszkańców, szóste.
3
Gdańsk wraz z Sopotem i Gdynią tworzą Trójmiasto.
Jest to metropolitalny ośrodek obejmujący trzy połączone miasta, zwany także aglomeracją gdańską. Jej powierzchnia wynosi ponad 414 km2, a głównym ośrodkiem miejskim jest Gdańsk. Trójmiasto zamieszkuje od 993 tys. do 1,5 mln osób.
4
Choć na terenie obecnego Gdańska już w VII wieku istniała rybacka wioska, to za początek dziejów miasta przyjmuje się umownie rok 997, co związane jest z wizytą biskupa Wojciecha na tych terenach.
Biskup Wojciech, misjonarz, znany także jako Adalbert przybył na tereny ówczesnego Gdańska z Czech. Ochrzcił on dużą liczbę nawróconych, jednak wkrótce został zamordowany przez pogańskich Prusów, a jego życie i śmierć opisał benedyktyński mnich z klasztoru w Awentynie - Jan Kanapariusz. W napisanym przez niego dokumencie "Żywot świętego Wojciecha" po raz pierwszy zostaje zapisana nazwa Gdańska.
5
Nie znane jest pochodzenie nazwy miasta, istnieje na ten temat wiele hipotez.
Jedna z nich zakłada, że nazwa Gdańsk ma pochodzenie topograficzne i wywodzi się od terenów podmokłych, od wyrazu gdanie -rozlewisko wodne, miejsce zarosnięte, mokre, wilgotne. Inni badacze sugerowali pochodzenie nazwy miasta od Gotów. Ostatnia hipoteza zakłada pochodzenie nazwy Gdańska od imienia żeńskiego - Gyde, wnuczki Mieszka I, za czasów którego powstał drewniany gród nad Motławą.
6
Grodowo-miejski zespół portowy Gdańsk zaczął tworzyć się w drugiej połowie X wieku.
Gdańsk wówczas rządzony przez dynastię książąt pomorskich był miejscem, w którym rodzima ludność słowiańska koegzystowała z licznie przybywającymi tam z zachodu kupcami i rzemieślnikami.
7
Dzięki staraniom Księcia Świętopełka II Wielkiego, Gdańsk w 1263 roku otrzymał prawa miejskie wzorowane na prawie lubeckim.
Było to niemieckie prawo lokacyjne, obok prawa magdeburskiego najbardziej rozpowszechnione. Wzorowane na prawie Lubeki, stanowiło wzór prawno-organizacyjny dla ponad 140 miast położonych wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku. Przyjmowały je głównie miasta związane ze Związkiem Hanzeatyckim.
8
Ostatni książę Pomorza Gdańskiego, Mściwoj II zwany też Mestwinem (syn Świętopełka II), w wyniku zawartego w Kępnie aktu w 1282 roku, przekazał swoje ziemie księciu Wielkopolski, Przemysłowi II i powierzył mu zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim.
Był to akt dużej wagi politycznej, gdyż umożliwiał zjednoczenie ziem polskich.
9
W 1308 roku Gdańsk był oblegany przez Brandenburczyków.
W efekcie wezwano na pomoc Krzyżaków, którzy okazali się nie wyswobodzicielami a wrogami. Wdarli się do grodu, spalili go i dokonali pogromu ludności Gdańska, który przeszedł do historii jako "rzeź Gdańska". W jej wyniku zginęło kikuset Gdańszczan.
10
Krzyżacy panowali w Gdańsku przez 150 lat.
W okresie zwierzchności Zakonu nad Gdańskiem powstał m. in. kanał Raduni, a nad nim istniejący do dziś Wielki Młyn, najpotężniejsza budowla świecka w grodzie.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o palczaku madagaskarskim
Przez wielu uważany za najdziwniejsze i najbrzydsze zwierzę świata. Do 1961 roku uważany za gatunek wymarły. Występuje tylko na Madagaskarze. Tubylc ...
Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o kasztanach
Kasztan nie jest tym samym drzewem, które powszechne jest w naszych ogrodach i parkach, choć potocznie takim mianem się go określa. Kasztan, w odróżni ...
Ciekawostki o Poczdamie
Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnor ...
Ciekawostki o kuokach
Kuoki słyną ze swojego uśmiechu. Te małe torbacze zamieszkujące Australię stały się swego rodzaju światowym fenomenem. Od 2010 roku rzesze turystów po ...
Ciekawostki o Camilli Parker Bowles
Od 50 lat jej życie toczy się u boku obecnego króla Karola III. Pochodzi z dobrze sytuowanej, szlacheckiej rodziny. Ma za sobą burzliwą historię, nieu ...
Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zygmunt I Stary był przedostatnim Jagiellonem na polskim tronie. Jako przedostatni z sześciu braci nie był brany pod uwagę, jako następca tronu. Okoli ...
Ciekawostki o zamku Balmoral
Zamek Balmoral jest prywatną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakupiony w 1852 roku przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, stał się ...