Poczdam

W 1914 roku ostatni król pruski i cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern podpisał w Nowym Pałacu deklarację wojny przeciwko siłom Ententy.

Fragment artykułu 24 ciekawostki o Poczdamie
Po zakończeniu I wojny światowej zakończyła się era monarchii w Niemczech, Wilhelm II abdykował i w 1918 roku uciekł do Holandii. Poczdam stracił ostatecznie status stolicy prowincji, a Niemcy stały się republiką.
Więcej o Poczdamie

Podobne tematy