Miasta

Ciekawostki o Poczdamie

Znaleźliśmy 24 ciekawostki na temat Poczdamu

Rezydencja królów pruskich

Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnorodność w partnerstwie miast. Posiada on burzliwą historię jako miejsce instalacji wojskowych, począwszy od armii pruskiej i cesarskiej, poprzez Reichswerę, Wehrmacht, Armię Czerwoną, Narodową Armię Ludową po Bundeswehrę. Jako druga po Berlinie rezydencja królów pruskich, miasto zostało rozbudowane przez króla-żołnierza do miasta garnizonowego, w którym niekiedy żołnierze stanowili połowę mieszkańców. Jako historyczne centrum europejskiej imigracji Poczdam przyciągał ludność z całej Europy, co nadal widoczne jest w kulturze i architekturze miasta. Jest miastem znanym głównie ze swoich bardzo cennych zespołów zabytkowych, głównie z zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci, wybudowanego w XVIII wieku przez Fryderyka II Wielkiego, a od 1990 roku znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Poczdam
1
Poczdam jest stolicą niemieckiego landu Brandenburgia i częścią regionu metropolitalnego Berlin/Brandenburgia.
Liczy 183 154 mieszkańców i jest najbardziej zaludnionym miastem regionu.
2
Leży nad rzeką Hawelą, dopływem Łaby.
Na południowym zachodzie graniczy z Berlinem i jest jednym z najlepiej prosperujących miast w jego aglomeracji liczącej około 4,7 mln mieszkańców.
3
Obszar, na którym znajduje się Poczdam, powstał z szeregu dużych moren pozostałych po ostatnim zlodowaceniu.

W krajobrazie miasta dominują lasy i jeziora. Tylko jedna czwarta jego powierzchni jest zabudowana, resztę stanowią tereny zielone.

W Poczdamie i jego okolicach znajduje się około 20 jezior i rzek.

4
Najwyższym wzniesieniem w mieści jest Kleiner Ravensberg o wysokości 114,2 m n.p.m.

Wzniesienie to znajduje się w lesie zwanym Ravensberge. Wzgórze jest częścią moreny oporowej.

Najniższy punkt znajduje się w centrum miasta, nad brzegiem Haweli i wynosi 29 m n.p.m.

5
Historia Poczdamu obejmuje ponad tysiąc lat.

Tereny, na których znajduje się Poczdam zamieszkiwane były przez człowieka prawdopodobnie od epoki brązu. Po wędrówce ludów, słowiańskie plemię Hewelan zbudowało tam w VII wieku zamek na Haweli.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z 993 roku.  W akcie darowizny późniejszego cesarza Ottona III dla opactwa w Quedlnburgu widnieje nazwa "Poztupimi".

Do 1317 roku Poczdam wymieniany był jako małe miasteczko.

6
Prawa miejskie otrzymał Poczdam w 1345 roku.
W 1373 roku był jeszcze niewielkim miasteczkiem targowym, w którym mieszkało około 2 tys. osób. Połowę tej ludności miasto straciło w wojnie trzydziestoletniej.
7
W 1415 roku Poczdam stał się własnością Hohenzollernów.
W 1660 roku miasto zostało wybrane na rezydencję myśliwską elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I i stało się trzonem potężnego państwa, które później przekształciło się w Królestwo Pruskie.
8
Po ogłoszeniu edyktu poczdamskiego, który zachęcał protestantów do osiedlania się w Brandenburgii, Poczdam stał się centrum europejskiej imigracji.
Panująca tam wolność religijna przyciągała ludzi z Francji (hugenoci), Rosji, Holandii, Czech. Przyspieszyło to wzrost populacji miasta i ożywiło go gospodarczo.
9
W późniejszym okresie miasto stało się pełną rezydencją pruskiej rodziny królewskiej.

Pod rządami Fryderyka Wilhelma I miasto stało się ważnym miejscem garnizonowym. Ponieważ liczba ludności stale wzrastała, zaczęto budować nowe osiedla mieszkaniowe. Wybudowano też kościół garnizonowy, kościół św. Mikołaja i kościół św. Ducha, które ukształtowały obraz miasta. 

Powstał też sierociniec wojskowy, w którym sprawowano opiekę nad dziećmi personelu wojskowego, uczono je i poddawano szkoleniu wojskowemu.

10
Fryderyk II Wielki, syn Fryderyka I, cenił sobie idee oświecenia i zreformował państwo pruskie.

Za jego panowania Poczdam stał się miastem rezydencyjnym, również pod względem pejzażu miejskiego, a następnie dokonał ogromnych zmian w wyglądzie ulic i placów.

Całkowicie przebudował Stary Rynek, a kamienice zyskały nowe barokowe fasady.

11
Przekształcił też park Sanssouci w swoją letnią rezydencję.

Zanim powstała rezydencja Sanssouci, najpierw, na południowych stokach wzniesienia Bornstedt, powstały ogrody tarasowe, założone przez Fryderyka II Wielkiego w 1744 roku.

Kiedyś na tym wzniesieniu rosły okazałe dęby, które ścięto, jeszcze za panowania Fryderyka Wilhelma I, a uzyskane z nich drewno posłużyło jako umocnienia terenów bagiennych przeznaczonych pod rozbudowę Poczdamu. Teren ten, zwany łysą górą, zagospodarowano w stylu francuskim.

Stok podzielono na sześć szerokich tarasów, z przodu których rósł trawnik i żywopłot z drzew owocowych. Po murach wzmacniających tarasy pięły się winorośle sprowadzane z Włoch, Portugalii, Francji. Na szczyt wzniesienia prowadziło 120 (obecnie 132) schodów, dzielących stok na dwie części.

U stóp tarasów założono barokowy ogród dekoracyjny z fontanną. Wokół fontanny ustawiono rzeźby rzymskich bogów, oraz alegoryczne przedstawione cztery żywioły: woda, powietrze, ogień i ziemia (przedstawienia powietrza i wody były prezentami króla Francji Ludwika XV).

Istniał tam także tzw. ogród kuchenny, który nawiązywał do wyszukanego ogrodu przy pałacu króla Ludwika XIV w Marly-le-Roi.

12
Wybudowany w ogrodach parterowy pałac miał być jedynie letnią rezydencją, na prywatny użytek króla i jego gości.

Fryderyk planował tam spędzać czas sans souci (bez zmartwień), poświęcając czas swoim zainteresowaniom i pasji artystycznej. Jednak dwadzieścia lat później w zachodniej części parku Sanssouci Fryderyk wybudował dużo większy pałac reprezentacyjny - barokowy Nowy Pałac.

Fryderyk II Wielki nie lubił go jednak, mawiał o nim fanfaronada, rzadko w nim przebywał, preferując pałac Sanssouci.

13
W pałacu, obok króla, przebywało wielu znamienitych gości.

Ponoć mieszkał tam Voltaire. Istnieje też hipoteza, że w pałacu Sanssouci biskup Ignacy Krasicki napisał słynną Monachomachię (Wojnę mnichów).

Pałac Sanssouci był pałacem sans femmes (bez kobiet). Żona Fryderyka, Elżbieta Krystyna Braunschweig-Bevern, z którą król był w separacji od momentu wstąpienia na tron w 1740 roku, mieszkała w Berlinie, w pałacu Schönhausen.

14
W 1806 roku Poczdam został zajęty przez wojska francuskie, którymi osobiście dowodził Napoleon Bonaparte.
W 1815 roku stał się stolicą prowincji brandenburskiej i pozostawał nią aż do 1918 roku. Wyjątek stanowi okres 1827-1843, kiedy stolicą prowincji był Berlin (stał się nią ponownie po 1918 r.). Prowincja składała się z dwóch guberni nazwanych od ich stolic: Poczdam i Frankfurt nad Odrą.
15
W 1838 roku uruchomiono pierwszą w Prusach linię kolejową Poczdam-Berlin.
Od 1911 roku Poczdam posiadał port sterowców. Założono też w dzielnicy Babelsberg pierwszą w Niemczech i na świecie wytwórnię filmową Babelsberg.
16
W 1914 roku ostatni król pruski i cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern podpisał w Nowym Pałacu deklarację wojny przeciwko siłom Ententy.
Po zakończeniu I wojny światowej zakończyła się era monarchii w Niemczech, Wilhelm II abdykował i w 1918 roku uciekł do Holandii. Poczdam stracił ostatecznie status stolicy prowincji, a Niemcy stały się republiką.
17
Po objęciu władzy w Niemczech przez nazistów, 21 marca 1933 roku doszło w Poczdamie do spotkania znanego jako "Dzień Poczdamu".

W kościele garnizonowym odbyło się posiedzenie Reichstagu, w którym prezydent Paul von Hindenburg powierzył przywódcy NSDAP misję utworzenia nowego rządu. Porozumienie zakończone symbolicznym uściskiem dłoni transmitowane było przez radio na całe Niemcy.

 

 

18
Poczdam uległ zniszczeniu podczas bombardowań alianckich, zwłaszcza w końcowej fazie II wojny światowej.
Szczególnie dotkliwe było bombardowanie z 14 kwietnia 1945 roku, kiedy to zniszczeniu uległa znaczna część miasta, w tym zabytkowe śródmieście. Wkroczenie do miasta Armii Czerwonej zakończyło działania wojenne w Poczdamie.
19
W sierpniu 1945 roku odbyła się w Poczdamie konferencja Wielkiej Trójki kończąca II wojnę światową.

Była to konferencja trzech szefów rządów: Związku Radzieckiego (Józef Stalin), Stanów Zjednoczonych Harry Truman) i Wielkiej Brytanii (Winston Churchill), której celem było ustalenie trybu likwidacji skutków II wojny światowej, losów Niemiec, opracowanie traktatów pokojowych i zasad organizacji powojennego świata.

Obrady odbywały się w Wielkiej Sali pałacu Cecilienhof. Uczestnicy obrad zasiadali przy okrągłym stole o średnicy 3,05 metra, który został wyprodukowany przez moskiewską firmę Lux.

Podczas konferencji prezydent USA Harry Truman wydał telefoniczny rozkaz zrzucenia bomby atomowej Little Boy na Hiroszimę.

20
Konferencja poczdamska odbyła się w pałacu Cecilienhof, ostatnim pałacu wzniesionym przez Hohenzollernów.

Pałac ten został wybudowany dla następcy tronu Wilhelma Hohenzollerna i jego małżonki Cecylii, księżniczki Meklendburgii i Schwerina. Wzorowany był on na angielskich dworach gotyckich z czasów Tudorów.

Należy on do grupy pałaców i zespołów parkowych w Poczdamie i Berlinie wpisanych w 1990 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

21
Po zakończeniu konferencji pałac został udostępniony do zwiedzania.

Później mieściło się tam centrum szkoleniowe Demokratycznego Zrzeszenia Kobiet, a w 1960 roku w zachodnim skrzydle otwarto hotel dla gości dewizowych, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako hotel luksusowy. W pozostałej części pałacu urządzono muzeum.

W listopadzie 2004 roku w pałacu gościła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II.

22
W latach 1947-1952 Poczdam był stolicą nowo utworzonego landu Brandenburgia.
Po jego likwidacji przez władze NRD, stał się siedzibą okręgu Potsdam. W 1951 roku utworzono w Poczdamie pierwszą państwową uczelnię - Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Karla Liebknechta.
23
Wybudowany w 1907 roku most na Haweli - Glienicker Brücke - stanowił granicę pomiędzy Berlinem Zachodnim a Wschodnimi Niemcami i w okresie zimnej wojny nosił nazwę "mostu szpiegów".

Jest to most na Haweli łączący Poczdam z Berlinem. W okresie zimnej wojny Związek Radziecki i Stany Zjednoczone trzykrotnie wykorzystywały most do wymiany szpiegów.

Most ten wykorzystywany był w literaturze i filmach: "Pogrzeb w Berlinie" z 1966 roku z Michaelem Caine'em w roli głównej, na podstawie powieści o tym samym tytule, oraz "Most szpiegów" z 2015 roku z Tomem Hanksem w roli głównej.

24
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku utworzony został kraj związkowy Brandnburgia i Poczdam stał się jego stolicą.

Duża część krajobrazu kulturowego miasta została wówczas wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wpis obejmuje około 500 hektarów i 150 budynków.

W Poczdamie swoją siedzibę ma rząd kraju związkowego Brandenburgia oraz Landtag Brandenburgii, czyli parlament krajowy.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

24 ciekawostki o Bremie
24 ciekawostki o Bremie
Miasto tolerancji i szans
Brema - miasto nad Wezerą, leżące w niewielkiej odległości od jej ujścia do Morza Północnego. Jego wizytówką i dumą są wyznawane od stuleci wartości: ...
20 ciekawostek o Stuttgarcie
20 ciekawostek o Stuttgarcie
Miasto o najwyższym standardzie zamożności spośród wszystkich niemieckich miast
Stuttgart jest jedną z największych aglomeracji w Niemczech, stolicą kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Jest miastem o bogatej tradycji winiarski ...
20 ciekawostek o Oktoberfest
20 ciekawostek o Oktoberfest
Święto piwa
Oktoberfest jest największym na świecie festynem ludowym odbywającym się na przełomie września i października na łące Teresy w Monachium. Jego początk ...
22 ciekawostki o Monachium
22 ciekawostki o Monachium
Nie tylko piwo i kiełbasa
Monachium jest najbardziej wysuniętym na południe dużym miastem niemieckim. Jego herb przedstawia mnicha z uniesionymi rękami w czarnych szatach. Dobó ...
23 ciekawostki o Murze Berlińskim
23 ciekawostki o Murze Berlińskim
10316 dni podziału miasta
Budowa muru, który na ponad 28 lat podzielił mieszkańców Berlina na dwa obozy został zainicjowany przez NRD i ZSRR. Miał na celu uniemożliwić mieszkań ...
12 ciekawostek o Zwingerze
12 ciekawostek o Zwingerze
Najsłynniejszy zabytek Drezna
Zwinger to kompleks pałacowy z ogrodami, zlokalizowany w Dreźnie, w Niemczech. Jest jednym z najważniejszych barokowych budynków w Niemczech i najsłyn ...
39 ciekawostek o Johannie Wolfgangu von Goethe
39 ciekawostek o Johannie Wolfgangu von Goethe
Jeden z najważniejszych twórców poezji niemieckojęzycznej
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
19 ciekawostek o Hamburgu
19 ciekawostek o Hamburgu
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg
To piękne miasto o starej zabudowie istniało już we wczesnym średniowieczu, gdy pełniło rolę ośrodka chrystianizacyjnego. Jego miejski port jest jedny ...

Najnowsze tematy

25 ciekawostek o Mauritiusie
25 ciekawostek o Mauritiusie
Wyspa, której światowy rozgłos przyniosły dwa znaczki pocztowe
Mauritius, perła Oceanu Indyjskiego, to rajski zakątek znany nie tylko ze swoich białych plaż i lazurowych lagun, a także z niezwykłego kulturowego bo ...
12 ciekawostek o Święcie Dziękczynienia
12 ciekawostek o Święcie Dziękczynienia
Najbardziej wyczekiwane święto rodzinne w Stanach Zjednoczonych
Święto Dziękczynienia to tradycyjne amerykańskie święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego korzenie sięgają 1621 roku, kiedy grupa an ...
19 ciekawostek o kaszalocie spermacetowym
19 ciekawostek o kaszalocie spermacetowym
Jedno z najważniejszych zwierząt dla morskich ekosystemów
W głębiach oceanów, tam gdzie światło słoneczne traci swe znaczenie, króluje jedne z najbardziej majestatycznych i enigmatycznych mieszkańców mórz - k ...
14 ciekawostek o chałwie
14 ciekawostek o chałwie
Jedna z najstarszych słodkości na świecie
Chałwa to popularny wyrób cukierniczy występujący w różnych kulturach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Bałkanach i krajach basenu Mo ...
11 ciekawostek o siarce
11 ciekawostek o siarce
Złoto diabła
Siarka jest pierwiastkiem chemicznym stanowiącym jeden z zasadniczych elementów zasobów naturalnych, który odgrywa istotną rolę w różnych dziedzinach ...
15 ciekawostek o zimorodku zwyczajnym
15 ciekawostek o zimorodku zwyczajnym
Symbol szczęścia
Zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) to ptak o niezwykłym wyglądzie, który przyciąga uwagę ornitologów i miłośników ptaków na całym świecie. Ten mały p ...
22 ciekawostki o Panamie
22 ciekawostki o Panamie
Państwo łączące Amerykę Północną z Ameryką Południową
Panama to kraj położony w samym sercu Ameryki Centralnej, łączący Amerykę Północną z Południową, a także kultury, historie i krajobrazy obu kontynentó ...
11 ciekawostek o Parku Narodowym Komodo
11 ciekawostek o Parku Narodowym Komodo
Jeden z nowych siedmiu cudów świata
Park Narodowy Komodo (Taman Nasional Komodo) to położony w Indonezji obszar chroniony. Jest jednym z pięćdziesięciu parków narodowych tego kraju, znaj ...

Podobne tematy