Ignacy Jan Paderewski

Ignacego adoptowała ciotka.

Po śmierci żony Jan Paderewski wraz z dziećmi przeprowadził się pod Żytomierz.

Gdy Ignacy miał trzy lata, ojca aresztowano w związku z uczestnictwem w powstaniu styczniowym (1863) i skazano na karę roku więzienia w Kijowie.

Po odbyciu kary ojciec dalej zajmował się administrowaniem majątku na Podolu, jednak w niedługim czasie zmarł i został pochowany w Żytomierzu. Ignacym zaopiekowała się ciotka, która zaadoptowała chłopca.

Więcej o Ignacym Janie Paderewskim

Podobne tematy