Helena Modrzejewska

W 1893 została poproszona o wygłoszenie odczytu na kongresie kobiet w Chicago.

Podczas World’s Fair Auxiliary Congress w nienajlepszym świetle przedstawiła sytuację kobiet pod zaborami rosyjskim i pruskim. 

Władze rosyjskie, dotknięte krytycznym stosunkiem aktorki do rządu rosyjskiego, wydały ukaz carski zakazujący jej wstępu na terytorium rosyjskie.

Ostatnia wizyta aktorki na ziemiach polskich miała miejsce na przełomie 1902/1903 roku, kiedy to gościła we Lwowie, Poznaniu i Krakowie.

Wróć do: 19 ciekawostek o Helenie Modrzejewskiej

Podobne tematy