Hale Mirowskie w Warszawie

Koszt budowy hal wyniósł 1,4 miliona rubli.

Właścicielem budynków było miasto, a projekt zlecono: Bolesławowi Miłkowskiemu, który odpowiedzialny był za konstrukcję, Ludwikowi Panczakiewiczowi, odpowiedzialnemu za elewację, Apoloniuszowi Nieniewskiemu i Władysławowi Kozłowskiemu, którzy zajęli się oprawą architektoniczną.

Zaprojektowano dwa budynki o długości 95,4 m i szerokości 42,8 m. Nad wejściem umieszczono cynkowe kartusze (ozdobne obramowanie herbu) z warszawską Syrenką.

Metalową konstrukcję wykonała warszawska spółka K. Rudzki i S-ka. 

Było to przedsiębiorstwo inżynieryjne, produkcyjne i budowlane założone w 1858 roku, które pod koniec XIX wieku stało się jednym z największych przedsiębiorstw budujących mosty w Europie środkowej i wschodniej. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne było między innymi za budowę mostu Poniatowskiego w 1914 roku, mostu Chabarowskiego w 1916 roku (most długości 2500 m przez kilka dekad był najdłuższym mostem w Europie i Azji), mostu w Maurzycach w 1927 roku, który był pierwszym spawanym mostem drogowym na świecie.

Więcej o Halach Mirowskich w Warszawie

Podobne tematy