Piramida Cheopsa

W 820 roku pierwszy raz do wnętrza piramidy dostali się Arabowie.

Na rozkaz kalifa Al-Mamuna wydrążyli oni nowe wejście do obiektu, drążąc pod pierwotnym korytarzem zstępującym. Dotarli do korytarza wstępującego i połączonych z nim pomieszczeń.

W tym okresie zaczęły pojawiać się legendy o niebywałych skarbach wewnątrz piramidy, i odnalezieniu przez Al-Mamuna naczynia wypełnionego tysiącem monet. W całej tej historii może kryć się ziarnko prawdy, gdyż Al-Mamun mógł próbować ulżyć frustracji robotników, którzy w pocie czoła pracowali by dostać się do wnętrza piramidy tylko po to by zastać je ograbione i w związku z tym sam podłożył skarb.

Wróć do: 23 ciekawostki o piramidzie Cheopsa

Podobne tematy