Historia

Ciekawostki o Troi

Znaleźliśmy 25 ciekawostek na temat Troi

Zapomniane starożytne miasto, które z mitologii powróciło do historii

Troja to słynne starożytne miasto, które znane jest przede wszystkim dzięki wojnie opisanej przez Homera.  Na jego obszarze istniało wiele osad, które ulegały upadkowi by w następnych latach odradzać się na nowo. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Troja ostatecznie popadła w ruinę i stopniowo znikła z ludzkiej świadomości. Aż do XIX wieku miasto uważane było za mityczne.

Odnalezione zostało przez jednego z niemieckich przedsiębiorców, Heinricha Schliemana, który od dziecka wierzył w jego istnienie i zapragnął przywrócić je na karty historii.

Troja
1
Troja (Ilion) to starożytne miasto położone w Troadzie - starożytnej Karinie w północno-zachodniej Anatolii - u zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej nad rzeką Skamander.

Obecnie region ten jest częścią tureckiej prowincji Çanakkale, gdzie znajduje się m.in. stanowisko archeologiczne z ruinami starożytnej Troi, usytułowane  na wzgórzu Hisarlık w pobliżu wsi Tevfikiye.

2
Miasto powstało na trawiastej równinie, w miejscu wskazanym przez łaciatą krowę.

Według mitologii greckiej miasto założone zostało przez Ilosa, czasami nazywanego Ilionem, syna Trosa z Dardanii i Callirrhoe (Callirhoe) córki boga rzeki Skamander. Przekaz wskazuje, że Ilos wygrał turniej zorganizowany przez króla Frygii i w nagrodę otrzymał pięćdziesięcioro młodych mężczyzn i kobiet. Król Frygii dał Ilosowi również łaciatą  krowę i zgodnie z radą wyroczni, kazał Ilosowi założyć miasto w miejscu, gdzie krowa stanie na odpoczynek. W miejscu wskazanym przez krowę Ilos założył miasto Troję.

Gdy zmarł jego ojciec, Ilos chcąc pozostać królem Troi, oddał tron Dardanii swojemu bratu. 

Według legendy, bogowie Apollo i Posejdon mieli pomagać we wznoszeniu potężnych murów Troi za panowania syna Ilosa Laomedonta, którego następcą był Priam.

3
Historia miasta sięga 3000 roku przed naszą erą. 

Najprawdopodobniej wtedy powstała pierwsza osada, obecnie oznaczana jako Troja I istniejąca od 3000 do 2500 roku p.n.e. Z tego okresu odrestaurowano bramę do osady oraz jedno z domostw.  Mieszkańcy ówczesnej Troi używali narzędzi z miedzi i brązu.

4
Prace archeologiczne prowadzone na wzgórzu Hisarlik doprowadziły do odkrycia pozostałości aż dziewięciu miast.

Wznoszone na wzgórzu miasta ulegały zniszczeniu i ponownie były zakładane w tym samym miejscu.

5
Troja II istniała w okresie od 2500 do 2200 roku p.n.e. 

Składała się z 7 warstw położonych jedna na drugiej. Każda warstwa otoczona była murami miejskimi. Odnaleziono pochodzące z tego okresu: ceramikę wyprodukowaną przy użyciu koła garncarskiego oraz biżuterię  srebrną, złotą i bursztynową

6
Troja III, IV i V istniały  w okresie od 2200 r. do 1700 roku p.n.e. 

W tym okresie miasto stopniowo rozwijało się. Znaleziska archeologiczne wskazują na związki handlowe pomiędzy Troją a wczesno-greckimi państwami-miastami, w tym z  Mykenami.

7
Troja VI istniejąca pomiędzy 1700 - 1300 rokiem  p.n.e. była już dużym miastem z mocnymi fortyfikacjami.

Wykopaliska archeologiczne wskazują, że znajdowała się w niej cytadela, której kamienne mury miały prawie 5 metrów grubości i prawdopodobnie 8 metrów wysokości, na nich stały jeszcze mury z suszonej cegły. Ulice Troi były wybrukowane i wyposażone w rynsztok. Miasto zajmowało powierzchnię około 350 tysięcy metrów kwadratowych i było największym miastem nad Morzem Egejskim. W mieście rozwijało się rzemiosło - wytwarzano głownie ceramikę i tkaniny. Wokół miasta ciągnęły się pola uprawne, winnice i gaje oliwne. Archeolodzy napotkali liczne kości koni, co wskazuje, że mieszkańcy zajmowali się ich hodowlą. 

8
Troja VI została zniszczona przez trzęsienie ziemi. 

Archeolodzy odnaleźli także wiele grotów strzał i włóczni oraz pocisków do proc. Prawdopodobne jest, że osłabione trzęsieniem ziemi miasto zostało zaatakowane i złupione.

9
Troja VII istniejąca od 1300 do 950 roku p.n.e. to odbudowana Troja VI.  

Prawdopodobnie część zabudowań, zachowanych po katastrofie zostało wykorzystanych do odbudowy miasta. Zbudowano z nich  długie odcinki murów obronnych, rozbudowano fortyfikacje. w toku prac archeologicznych odnaleziono wkopane w ziemię olbrzymie naczynia do przechowywania żywności - tak zwane pitosy. Odnaleziono w mieście ślady ogromnego pożaru, który prawdopodobnie spowodował zniszczenie miasta.

W okresie pomiędzy Troją VII a VIII  - aż do 700 roku p.n.e. archeolodzy nie odnaleźli śladów osadnictwa, co może oznaczać, że w tym czasie wzgórze nie było zamieszkałe lub znajdowała się na nim jedynie niewielka osada.

10
W czasach Troi VIII  trwającej od 700 do 85 roku p.n.e. miasto ponownie rozkwitało.  

Z tego okresu pochodzą ruiny  wspaniałej Świątyni Ateny oraz pozostałości dwóch ołtarzy.

11
Troja IX istniejąca od 85 roku p.n.e.do 500 roku  n.e. nazywana była Ilium.

Było to miasto hellenistyczno-rzymskie. Najciekawsze odkrycia z tego okresu  to ruiny odeonu (zadaszona budowla z amfiteatrem)  i buleuterionu (budowla oparta na planie prostokąta, poprzedzona dziedzińcem z kolumnowymi gankami oraz portalem wejściowym).

12
Po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego Troja popadła w ruinę i stopniowo uległa zapomnieniu. 

Z czasem przestano wierzyć w jej rzeczywiste istnienie i uznawano, że miasto stanowiło tylko część mitu. 

13
Troja znana jest przede wszystkim z prowadzonej tam wojny, opisanej w starogreckim poemacie epickim Iliada,  napisanym przez Homera.

Iliada powstała najprawdopodobniej w VIII lub IX wieku p.n.e.  Także w innym dziele Homera - Odysei,  można znaleźć odniesienia do Troi. Legendę tę wykorzystał także rzymski poeta Wergiliusz w napisanym przez siebie epickim poemacie Eneida, wydanym w 17 roku p.n.e. Historia trojańska stanowiła również motyw przewodni powstałego w 1577 roku polskiego nowożytnego dramatu Odprawa posłów greckich, napisanego przez Jana Kochanowskiego.

14
Opowieść o wojnie trojańskiej, jednym z najsłynniejszych konfliktów w dziejach świata,  jest jednym z najważniejszych elementów zachodniej kultury.

Według mitologii greckiej wojna wybuchła, gdy Parys, syn króla Troi Priama, korzystając z pomocy bogini Afrodyty, uprowadził z dworu spartańskiego Helenę, piękną żonę króla Sparty Menelaosa. Parys obrabował również skarbiec Sparty. Podeptał  w ten sposób święte prawa gościnności, bowiem został podjęty w Sparcie bardzo gościnnie i z pełnymi honorami.

Oburzeni Grecy, aby odbić Helenę, zebrali wojsko, które według przekazów  było nawet 10 - krotnie większe niż wojska Troi i pod wodzą brata Menelaosa, króla Myken Agamemnona, wyprawili się do Troi. Troja była oblegana i atakowana przez 10 lat. W końcu zmęczeni przeciągającą się wojną Grecy (Achajowie)  postanowili zdobyć miasto podstępem. Pod murami Troi zostawili drewnianego konia i odpłynęli. Trojanie wciągnęli konia do miasta i rozpoczęli świętowanie zwycięstwa. Gdy zmęczeni zabawą usunęli, z drewnianego konia wyszli ukryci tam wojownicy i otworzyli bramy miasta, wpuszczając do niego wojska greckie, które wróciły pod osłoną nocy. Troja została zdobyta, a król Sparty Menelaos ujrzawszy żonę, której piękno nie zmieniło się mimo upływu czasu, wybaczył jej niewierność i zabrał jako małżonkę na dwór w Sparcie.

15
Poemat Homera nie opisuje całej wojny, tylko 50 dni jej ostatniego roku, w trakcie których nastąpił przełom.
16
Ponieważ głównymi źródłami przebiegu wojny trojańskiej są jedynie dzieła Homera,  nie da się ustalić rzeczywistego jej przebiegu. 

Do dzisiaj naukowcy sprzeczają się , czy wojna ta faktycznie miała miejsce.

17
Troja opisana przez Homera w Iliadzie prawdopodobnie była siódmym z kolei miastem zbudowanym na wzgórzu Hisarlik. 

Archeolodzy znaleźli w nim szkielety ludzi, którzy zginęli w gwałtowny sposób i ślady ogromnego pożaru, co może stanowić dowód na zniszczenie miasta po jego zdobyciu przez Agamemnona. Odnalezione wkopane w podłogi domów gliniane pojemniki na zboże, oliwę i wino można traktować jako świadectwo długotrwałego oblężenia.

18
Najsłynniejszym symbolem wojny trojańskiej jest drewniany koń, dzięki któremu miasto zostało zdobyte. 

Od około XVIII wieku p.n.e. prowadzące wojny bliskowschodnie imperia używały do kruszenia murów obleganych miast drewnianej machiny na kołach, uzbrojonej w ogromną włócznię. Machina miała kształt zbliżony do konia, a włócznię obsługiwali wojownicy, którzy wchodzili do wnętrza machiny. Machina ta nazywana była drewnianym osłem , przez innych drewnianym jednorogim zwierzęciem.

19
Iliada - piękny epos Homera doprowadził do jednego z największych odkryć archeologicznych, jakich kiedykolwiek dokonano.

Jeszcze w XIX wieku historycy i archeolodzy pozostawali w przekonaniu, że wojna trojańska i sama Troja w rzeczywistości nie istniały. Uznawano, że miasto stanowi część mitu. Sytuacja zmieniła się, gdy bogaty niemiecki przemysłowiec Heinrich Schlieman realizując swoje młodzieńcze marzenie o odkryciu starożytnej Troi rozpoczął jej poszukiwania.

Wykopaliska rozpoczął w 1871 roku miejscu opisanym przez Homera - w sąsiedztwie rzeki Skamander, naprzeciw Gallipoli w dzisiejszej Turcji. Wkrótce odkrył ruiny legendarnego miasta - jak się z czasem okazało -  nie jednego tylko dziewięciu.

20
W dniu 14 czerwca 1873 roku Schliemann odkrył tak zwany Skarb Priama.

Skarb liczył 8833 przedmioty ze złota i srebra, elektronu (stop złota i srebra z niewielką domieszką miedzi i żelaza) i miedzi. Kosztowności te, zawinięte w szal,  żona Schliemanna wyniosła z terenu wykopalisk - władze tureckie nie zostały poinformowane o odkryciu. Skarb został przemycony do Grecji a następnie do Berlina, gdzie złożony został w muzeum.

Po rozpoczęciu II wojny światowej najcenniejsze kosztowności z kolekcji zostały złożone w bunkrze obrony przeciwlotniczej w pobliżu berlińskiego ZOO. W 1945 roku  trzy skrzynie skarbów przekazane zostały rosyjskiemu oficerowi przez dyrektora berlińskiego muzeum Wilhelma Unverzagta. Gdy w 1958 roku Sowieci zwrócili Niemcom 4 tysiące zabytków, Skarbu Priama wśród nich nie było. Ponieważ Rosjanie twierdzili, że nigdy czegoś takiego nie posiadali, Skarb Priama został uznany za zaginiony.

21
Dopiero w 1994 roku opinia publiczna dowiedziała się o miejscu przechowywania Skarbu Priama.

Okazało się, że kosztowności przez te wszystkie lata spoczywały  w specjalnym pomieszczeniu w dziale numizmatyki Muzeum Puszkina w Moskwie.

22
Prawo do Skarbu Priama - jednego z najważniejszych skarbów kultury ludzkości - jest przedmiotem sporu pomiędzy Rosją, Niemcami i Turcją.
23
Miasto Troja i stanowisko archeologiczne tam się znajdujące wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998 roku.
24
W 33 stanach USA znajdują się miasta lub miasteczka o nazwie Troy, a w dziesięciu szkoły wyższe i uniwersytety, których drużyny sportowe noszą nazwy Trojan.
25
Z legendy trojańskiej pochodzi szereg związków frazeologicznych używanych we współczesnym słownictwie.

Należą do nich: “Helena Trojańska”, “pięta Achillesa”, “jabłko niezgody”, “koń trojański”.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

34 ciekawostki o Cyprze
34 ciekawostki o Cyprze
Legendarne miejsce narodzin Afrodyty
Cypr jest azjatycką wyspą leżącą na Morzu Śródziemnym - jest jednym z najmniejszych krajów azjatyckich. Mieszczą się na niej dwa odrębne państwa - Rep ...
12 ciekawostek o Samos
12 ciekawostek o Samos
Miejsce narodzin Pitagorasa
Samos, położona na wschodnim krańcu Morza Egejskiego, to malownicza wyspa, bogata w historię, kulturę i przyrodę. Otoczona turkusowymi wodami i zielon ...
11 ciekawostek o Pamukkale
11 ciekawostek o Pamukkale
Mlecznobiała twierdza zbudowana z włókien bawełny
Pamukkale to wyjątkowe geograficznie i historycznie miejsce położone w zachodniej Turcji, znane głównie ze swoich białych, tarasowych basenów i kaskad ...
24 ciekawostki o Krecie
24 ciekawostki o Krecie
Największa grecka wyspa
Historia Krety sięga tysięcy lat wstecz, a jej ciągłość, jak powiadają Grecy, tkwi w naturze. Na każdym kroku spotkać tam można ślady przeszłości. Naw ...
20 ciekawostek o Syrakuzach
20 ciekawostek o Syrakuzach
Miasto Archimedesa
Syrakuzy to miasto usytuowane na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych, kiedy to było jednym z najważniejs ...
32 ciekawostki o Grecji
32 ciekawostki o Grecji
Malownicze państwo na krańcu Półwyspu Bałkańskiego
Republika Grecka to kolebka cywilizacji śródziemnomorskiej, w której narodziła się demokracja. Ojczyzna filozofów, dramaturgów i igrzysk olimpijskich. ...
27 ciekawostek o Santorini
27 ciekawostek o Santorini
Wyspa zakochanych
Santorini to magiczna wyspa na Morzu Egejskim, wchodząca w skład archipelagu Cyklad. Choć jest niewielkich rozmiarów, to zachwyca swym krajobrazem i a ...
18 ciekawostek o Hagii Sophii
18 ciekawostek o Hagii Sophii
Najważniejsze dzieło architektury bizantyjskiej
Świątynia Hagia Sophia, obecnie meczet w Stambule, pierwotnie powstała jako kościół Mądrości Bożej. Była świątynią najwyższej rangi w Cesarstwie Biz ...

Najnowsze tematy

27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy