Gdańsk

Grodowo-miejski zespół portowy Gdańsk zaczął tworzyć się w drugiej połowie X wieku.

Fragment artykułu 61 ciekawostek o Gdańsku
Gdańsk wówczas rządzony przez dynastię książąt pomorskich był miejscem, w którym rodzima ludność słowiańska koegzystowała z licznie przybywającymi tam z zachodu kupcami i rzemieślnikami.
Więcej o Gdańsku

Podobne tematy