Aleksander Wielki

Zmarł w wieku 32-33 lat.

Do dziś tak młoda śmierć władcy jest przedmiotem badań i spekulacji. 

Wśród popularnych teorii przewija się zamach przy udziale trucizny, malaria czy infekcja płuc. W 2018 roku pojawiła się nowa teoria, propagowana przez doktor Katherine Hall mówiąca o tym, iż Aleksander III cierpiał na rzadką chorobę autoimmunologiczną – zespół Guillan-Barré.

Zespół GBS doprowadza do całkowitego paraliżu ciała, a obniżona temperatura i brak reakcji na bodźce była przyczyną stwierdzenia zgonu króla Macedonii. Jednym z koronnych dowodów na prawdziwość tezy jest opis Plutarcha, który twierdził, iż sześć dni po śmierci, mimo wysokiej temperatury powietrza, ciało Aleksandra III było świeże i czyste.