Ciekawostki o Aleksandrze Wielkim

Aleksander Wielki
Znaleźliśmy 12 ciekawostek na temat Aleksandra Wielkiego

Aleksander III Macedoński, zwany Wielkim, to strategiczny geniusz, którego rządy rozpoczęły epokę hellenistyczną

Uważany za militarnego geniusza, którego strategie analizowane są w akademiach wojskowych po dziś dzień, Aleksander III Macedoński naznaczył okres swojego panowania rzeką krwi, a liczne fakty z jego życia nadal owiane są tajemnicą i stanowią przedmiot wielu badań. Poznaj garść ciekawostek o królu Macedonii, który podbił Imperium Perskie.

1
Królem został w wieku 20 lat w 336 r. p.n.e., przejmując koronę po swym ojcu, Filipie II Macedońskim.
Okoliczności śmierci Filipa II Macedońskiego są nadal analizowane przez licznych historyków, a jedna z teorii mówi o udziale jego syna w zamachu na życie ojca. Miało być to spowodowane silną urazą, jaką Aleksander żywił wobec Filipa, który w 337 r. p.n.e w trakcie swojego kolejnego ślubu z bratanicą macedońskiego arystokraty, Kleopatrą, bronił wystąpienia ojca Kleopatry, życzącego młodej parze narodzin czystej krwi następcy tronu.
2
Podboje Aleksandra III Macedońskiego rozpoczęła kampania przeciwko plemieniu Majdów, której młody wódz dowodził mając zaledwie 16 lat. Było to jego pierwsze zwycięstwo militarne.
3
Podczas tzw. czwartej wojny świętej, w bitwie pod Cheroneą w 338 r. p.n.e., 18-letniemu Aleksandrowi powierzono dowództwo nad konnicą, której szarża przechyliła szalę zwycięstwa na stronę Macedończyków.
Taktyka, w której piechota angażowała w walce przeważające siły wroga, a następnie konnica zadawała armii przeciwnika decydujący cios, stała się jedną z najczęściej stosowanych w późniejszych podbojach Imperium Perskiego przez Aleksandra III.
4
Pierwszą po objęciu panowania kampanią Aleksandra III była pacyfikacja Teb w 335 r. p.n.e.
Zbuntowane greckie miasto zaznało pełnego gniewu nowego króla, który wymordował około 6.000 mieszkańców, sprzedając pozostałe 30.000 do niewoli. Samo miasto zostało zrównane z ziemią.
5
Geniusz taktyczny Aleksandra silnie związany był z reformami wojskowymi, wprowadzonymi przez jego ojca, Filipa II Macedońskiego.
Ówczesną armię macedońską uważa się obecnie za najsilniejszą i najbardziej śmiercionośną tamtych czasów. Za swojego panowania, Filip II Macedoński zreformował m. in. grecką piechotę, usprawniając popularną wówczas falangę, jak również logistykę i sprzęt oblężniczy.
6
W ciągu 15 lat podbojów, Aleksander nie przegrał żadnej bitwy.
7
Najbardziej znany jest z podboju Imperium Perskiego, choć celem Aleksandra Wielkiego były Indie.
Marzył o rządzeniu krajem, który rozpościerał się poza krańce znanego mu świata. Współcześnie mówi się, iż jedną z przyczyn klęski niekończącej się kampanii Aleksandra był brak wiedzy na temat zarówno taktyki wojsk hinduskich, jak i nieznajomość i nieumiejętność adaptacji do panującego tam klimatu.
8
Od czasu przepowiedni egipskiej wyroczni w 333 r. p.n.e., Aleksander III uważał się za syna Zeusa i żądał uznania jego boskości przez podległe mu greckie miasta.
Co ciekawe, jego ekspansja w Indiach Północnych spowodowała, że wielu Hindusów, nieznających przepowiedni, czciło go jak bóstwo.
9
Znany jest z rozwiązania jednej z najbardziej legendarnych zagadek starożytnego świata – węzła gordyjskiego.
Wg. jednej z wersji przepowiedni, osoba, która rozwiąże ów węzeł, zostanie królem Azji. Najbardziej znaną legendą jest przecięcie węzła przez Aleksandra, który zorientował się, iż nie będzie w stanie go rozwiązać konwencjonalnie. Inna wersja legendy mówi o tym, że zdjął dyszel, do którego przywiązany był jeden z końców dereniowego łyka, tym samym uwalniając dwie części wozu, które węzeł łączył.
10
Aleksander III był jednym z najbardziej brutalnych wodzów znanej nam historii.
Wojował i podbijał dla samego faktu i zaspokojenia żądzy, a mieszkańcy miast, które oblegał, byli brutalnie anihilowani. Po kilkumiesięcznym obleganiu Tyru, na rozkaz Aleksandra III zabito około 7.000 mieszkańców. Tych, którzy schronienia szukali w świątyniach, sprzedano do niewoli. W wyniku ataku na Gazę, wyrżnięto 10.000 mężczyzn, a do niewoli sprzedane zostały kobiety i dzieci.