Ludzie

Ciekawostki o Juliuszu Cezarze

Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Juliusza Cezara

Divus Iulius

Człowiek ten miał olbrzymie pokłady ambicji, które realizował mozolnie przez cały okres swojego życia. Metodyczne podejście do pracy nad swoją karierą, umiejętność tworzenia sojuszy oraz sabotowania politycznych posunięć przeciwników w połączeniu z doskonałym talentem taktycznym doprowadziły Juliusza Cezara na szczyt władzy w Rzymie.

Jego skuteczność i rosnące wpływy wzbudzały strach wśród rzymskich senatorów, którzy obawiali się przekształcenia republiki w monarchię. Doprowadziło to do zawiązania się przeciw niemu spisku, który zakończył się morderstwem aspirującego cesarza. Choć spiskowcy byli przekonani, że zabicie Cezara ocali Rzym od zmiany ustroju, w rzeczywistości jedynie na kilkanaście lat opóźniło powstanie Cesarstwa Rzymskiego.

Juliusz Cezar
1
Urodził się w Rzymie najprawdopodobniej 12 lipca 100 r. p.n.e.
Pochodził z rodziny miejskich patrycjuszy o średnich wpływach politycznych w mieście. Jego rodzicami byli Gajusz Juliusz Cezar Starszy i Aurelia Kotta.
2
Juliusz Cezar zmuszony był bardzo szybko wydorośleć.
W roku 85 p.n.e. zmarł nagle jego ojciec, przez co szesnastoletni Juliusz musiał zostać głową rodziny.
3
Podobno Cezar cierpiał na epilepsję.
Nie ma jednoznacznych dowodów jednak przesłanki opiera się relacjach Plutarcha. Obecna wiedza medyczna skłania się jednak że za przyczyny napadów polityka była odpowiedzialna malaria, pasożytnicza choroba mózgu lub hipoglikemia.
4
Został mianowany Flamen Dialis, wysokim kapłanem Jowisza.
Uzyskał to stanowisko pod koniec 87 lub na początku 86 roku p.n.e.
5
Najwyższą godnością religijną został jednak obdarzony w roku 63 p.n.e. gdy wybrano go na stanowisko Pontifex Maximus.
Był to najwyższy w Rzymie kapłan, sprawujący pieczę nad całym życiem religijnym. Urząd ten zapewniał również znaczne wpływy polityczne co było dla Juliusza Cezara najważniejsze.
6
W roku 84 lub 83 p.n.e. poślubił Kornelię, córkę Lucjusza Korneliusza Cynny, rzymskiego polityka przywódcy stronnictwa popularów.
Kornelia była pierwszą żoną Juliusza Cezara, zawierając związek małżeński miała 14 lat. Z tego małżeństwa pochodziło jedyne prawowite dziecko Cezara, Julia. Małżeństwo z Kornelią trwało około trzynastu lat, zmarła nagle w roku 69 lub 68 p.n.e. Przyczyny zgonu nie są znane jednak najczęściej wysuwa się hipotezę że mogła umrzeć przy porodzie.
7
Był żonaty trzykrotnie.

Po śmierci Kornelii już w następnym roku ożenił się z Pompeją, z którą rozwiódł się sześć lat później w wyniku skandalu obchodów święta Bona Dea, którym Pompeja przewodziła. Obchody święta były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, lecz w roku 62 p.n.e. na teren świątyni przedostał się niejaki Klodiusza, przebrany za kobietę w celu uwiedzenia Pompeji. Klodiusz został zdemaskowany a afera, która wybuchła w związku z obrażeniem bogini wstrząsnęła całym Rzymem.

Dwa lata po rozwodzie z Pompeją Cezar ożenił się z młodszą o 24 lata Kalpurnią, która pozostała jego żoną aż do tragicznej śmierci Cezara.

8
Pierwsze sukcesy militarne osiągał już w 74 roku p.n.e. gdy odparł inwazję królestwa Pontu na Bitynię.
Udało mu się skonsolidować rozproszone rzymskie oddziały, zebrać najemników i odeprzeć agresorów, którym przewodził Mitrydates VI Eupator.
9
Kolejne sukcesy militarne pojawiły się po 61 roku p.n.e. gdy Juliusz Cezar wyruszył do Hiszpanii.
Objął stanowisko namiestnika prowincji Hispania Ulterior, gdzie postanowił podbić dotychczas nie zajęte przez Rzym regiony. Po początkowych trudnościach przyłączył nowe tereny oraz zyskał tytuł imperatora.
10
Po raz pierwszy został konsulem w roku 59 p.n.e.
Stanowisko konsula było jednym z dwóch najwyższych stanowisk w republice. Kadencja trwała rok a zakresem obowiązków była szeroko pojęta polityka zagraniczna. Pomimo niechęci i licznych aktów korupcji wycelowanej w Cezara, objął on urząd pokonując konserwatystę Marka Kalpurniusza Bibulusa. Stanowisko to obejmował jeszcze czterokrotnie, w roku 48, 46, 45 i 44 p.n.e.
11
Był pierwszym dowódcą wojsk rzymskich, któremu udało się przeprawić wojska przez kanał La Manche.
Choć ofensywa przeciw Brytom prowadzona w latach 54-53 p.n.e. nie przyniosła wymiernych korzyści to zyskał on uznanie za przeprowadzenie tak trudnej logistycznie operacji wojskowej. Pomimo sukcesu w karierze Juliusz Cezar doświadczył straty znacznie bardziej istotnej - gdy przebywał na Wyspach Brytyjskich zmarła jego córka Julia.
12
Po kampanii Brytyjskiej przed Cezarem stanęło kolejne wyzwanie - bunt Galów.
Rozprawił się z powstańcami w sposób brutalny, krwawy ale skuteczny. Na korzyść imperatora działały wewnętrzne podziały wewnątrz galijskich frakcji, które pomimo podobnej liczebności wojsk nie były w stanie stawić czoła rzymskim legionom. Dokładny wynik nie jest znany, Plutach twierdził, że Cezar walczył z trzema milionami wrogów z czego milion zgładził a milion zniewolił, podporządkowując sobie jednocześnie 300 klanów i niszcząc 800 miast. Liczby te są na pewno przeszacowane.
13
W trakcie walk o władzę z Pompejuszem dochodziło do wielu bratobójczych starć.
Cezar wykazywał się jednak honorowym i rycerskim podejściem darując życie pokonanym przeciwnikom, co odróżniało go od zachowania Pompejusza, który pojmanych skazywał na śmierć. Cezar oferował również wymierne korzyści swoim byłym przeciwnikom w wypadku, gdy ci chcieli go poprzeć. W ten sposób szybko zyskał sobie stronników w senacie a szala zwycięstwa przechyliła się na jego stronę. Po zwycięskiej bitwie Cezar na rok zyskał stanowisko dyktatora.
14
Sam Pompejusz po porażce pod Farsalos w 48 r. p.n.e. zbiegł do Egiptu.
Szukając ratunku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w Aleksandrii wpadł jednak w najgorsze możliwe położenie. Ówczesny władca  Egiptu, Ptolemeusz XIII obawiając się szkodliwych wpływów rzymskiego dowódcy kazał Pompejusza zamordować. Według legendy, gdy Cezar dotarł do Aleksandrii wręczono mu głowę przeciwnika, a ten ujrzawszy ją zapłakał i ucałował ją w czoło.
15
Wizyta Cezara w Egipcie zaowocowała romansem z Kleopatrą oraz wojną domową.
Tak zwana wojna aleksandryjska toczyłą się miedzy stronnikami Ptolemeusza XIII a jego siostrą Kleopatrą VII, której Cezar obiecał sprawowanie władzy na równi ze swoim bratem. Doradcy Ptolemeusza, Pothejnosowi nie spodobał się ten pomysł i uznał, że dysponując armią 20 tysięcy żołnierzy z łatwością pokona 4-tysięczną armię Cezara. Będący w potrzasku Cezar wezwał po posiłki, które dotarły zarówno z Rzymu jak i z Syrii oraz Judei. W decydującym starciu Ptolemeusz XIII zginął a królową Egiptu została Kleopatra.
16
Kleopatra urodziła Cezarowi syna - Ptolemeusza Cezara zwanego potocznie Cezarionem.
Był on ostatnim władcą starożytnego Egiptu i zginął na rozkaz Oktawiana Augusta, gdy ten najechał Egipt w 30 r. p.n.e. Prawdopodobnie na zlecenie Oktawiana zamordowano również Kleopatrę, choć według Plutarcha popełniła ona samobójstwo.
17
Słynny meldunek “Veni, vidi, vici” wysłany został przez Cezara do swego przyjaciela Amincjusza po zwycięskiej bitwie pod Zelą stoczonej przeciw Farnakesowi II, królowi Pontu.
Bitwa ta rozegrała się po zakończeniu wojny aleksandryjskiej i opuszczeniu przez Cezara Egiptu. Nie był to jednak ostatni sukces militarny Cezara przed powrotem do Rzymu.
18
6 kwietnia 46 r. p.n.e. w Tunezji, pod miejscowością Tapsus (Ras Dimas) doszło do ostatecznego starcia pompejczyków z cezarianami.
Na czele 10 legionów Cezara stanęło 10 legionów Scypiona wspieranych przez 2500 jednostek jazdy numidyjskiej i 60 słoni bojowych. Według podań bitwa zakończyła się totalnym zwycięstwem Cezara, którego straty wyniosły około 50 ludzi podczas gdy połączone wojska Pompejańczyków i Numidów straciły 10 tysięcy ludzi. Po tak spektakularnym zwycięstwie powrót Cezara do Rzymu gwarantował mu niekwestionowaną władzę i splendor.
19
Powrót Juliusza Cezara do Rzymu latem 46 r. p.n.e. był długo i hucznie świętowany.

Cezar został mianowany na dyktatora w 10 najbliższych kadencjach a więc na 10 lat.

W mieście zorganizowano kilkudniowe igrzyska, festyny i zabawy a Juliusz Cezar obdarzał mieszkańców miasta licznymi łupami wojennymi. Zorganizowano również wielkie polowanie z udziałem 400 lwów, bitwę morską na Polach Marsowych Rzymu oraz wielką bitwę jeńców na terenie Circus Maximus.

20
W bitwie na terenie Circus Maximus wystawiono przeciw sobie 2 armie jeńców, które miały walczyć na śmierć i życie.
Każda z armii składała się z 2000 ludzi, 2 konnych i 20 słoni bojowych. Część osób uznała takie zachowanie Cezara za przesadę a w mieście wybuchły zamieszki, które Cezarowi udało się stłumić dopiero przy pomocy kapłanów.
21
Mając tak liczne poparcie wśród niskich i średnich klas społecznych Rzymu Cezar przystąpił do reformowania państwa. Ustawy przez niego przygotowane miały na celu centralizację władzy i unifikację rzymskich prowincji.
W tym celu rozpoczęto przesiedlanie weteranów wojen oraz rzymskiego plebsu na podbite prowincje, głównie w Galii, Azji Mniejszej i Afryce. Dodatkowo skrócono kadencję namiestników prowincji do dwóch lat, rozwiązano stowarzyszenia które mogły stać się kolebką spisków oraz przeprowadzono do końca reformę rolną.
22
Jego władza po 46 r. p.n.e. była praktycznie nieograniczona.
Z jednej strony wzmocnił ją podczas swoich zwycięskich kampanii wojennych, z drugiej swoimi działaniami osłabiał on pozycję innych polityków oraz urzędów w Rzymie. To przyczyniło się do obaw o przyszłość republiki i przekształcenie jej w ustrój monarchiczny.
23
Spisek przeciw Cezarowi miał swój początek 22 lutego, na trzy tygodnie przed morderstwem.
Tego dnia spotkali się Gajusz Kasjusz Longinus i Marek Juniusz Brutus, a podczas ich rozmowy doszli do wniosku, że pozycja Cezara niebezpiecznie się umacnia i trzeba coś zrobić by uchronić Rzym przed jego autorytarnymi rządami. W późniejszych dniach rozpoczęto rekrutację kolejnych buntowników. Liczba spiskowców nie mogła być zbyt mała, by mieli oni możliwość skutecznego przeprowadzenia zamachu jednak nie na tyle duża by dać się łatwo zdekonspirować. Według podań z tamtego okresu w terminie trzech tygodni udało się zaangażować w spisek od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu osób.
24
Podobno noc przed śmiercią Cezara Kalpurni przyśniła się scena w której zasztyletowany mąż umiera w jej objęciach.
Rano opowiedziała mu o swoich obawach i prosiła by nie udawał się tego dnia do senatu. Po długich namowach Cezar zgodził się zostać w domu lecz jego najbliższy przyjaciel Decymus Juniusz Brutus namówił go ostatecznie by nie dał się przestraszyć  "potwornym wizjom kobiety" i wziął udział w obradach.
25
Zamach na Juliusza Cezara miał miejsce 15 marca 44 r. p.n.e, w dniu Idów marcowych.
Było to hucznie obchodzone święto dedykowane rzymskiemu bogowi wojny - Marsowi. W tym dniu rzymski Senat spotkał się w Teatrze Pompejusza, nie na Forum Romanum gdzie zwykle miało to miejsce. Przyczyną zmiany miejsca obrad był remont Forum Romanum przeprowadzony na zlecenie i z funduszy Cezara.
26
Juliusz Cezar otrzymał 23 dźgnięcia nożem.
Ze wszystkich zadanych mu ciosów tylko jeden był śmiertelny, drugie dźgnięcie w klatkę piersiową które przebiło aortę. Przyczyną śmierci była więc nadmierna utrata krwi. Pierwszy, nieskuteczny cios zza pleców zadał Cezarowi Publiusz Serwiliusz Kaska. Zaskoczony Cezar wykrzyczał w stronę zamachowca słowa “Kaska, łotrze co robisz?”. Przerażony zamachowiec zawołał o pomoc i w tym momencie na Cezara posypał się grad ostrzy.
27
Nie jest pewne, czy Cezar w ostatnich chwilach życia wypowiedział słowa “I Ty Brutusie przeciwko mnie?”.
Według Swetoniusza i Plutarcha, Cezar zachował milczenie i jedynie nakrył głowę togą, gdy ujrzał wśród zamachowców swojego przyjaciela Brutusa.
28
Juliusz Cezar był pierwszym Rzymianinem, który został oficjalnie deifikowany.
Deifikacja to przypisanie cech boskich śmiertelnikowi. Otrzymał on pośmiertnie tytuł Divus Iulius (boski Juliusz) dekretem senatu rzymskiego 1 stycznia 42 roku p.n.e.
29
Był inicjatorem utworzenia kalendarza juliańskiego.
Autorem kalendarza był grecki astronom Sosygenes a wprowadzono go w życie w roku 45 p.n.e. Kalendarz ustanawiał rok o długości 365 dni z dodatkowym dniem przestępnym co 3 lata. Dopiero w 8 roku n.e. rok przestępny wprowadzono co 4 lata. Przed wprowadzeniem kalendarza juliańskiego obowiązywał 304-dniowy kalendarz rzymski, który oddzielał poprzedni rok od następnego 61-dniowym okresem zimowym.
30
W kalendarzu juliańskim lipiec (iulius) był poświęcony Cezarowi.
Kolejny, sierpnień (augustus) poświęcono w późniejszych latach Oktawianowi Augustowi.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

20 ciekawostek o Konstantynie Wielkim
20 ciekawostek o Konstantynie Wielkim
Pierwszy cesarz, który przeszedł na chrześcijaństwo
Konstantyn I znany również jako Konstantyn Wielki był cesarzem rzymskim panującym od 306 do 337 roku. Był autorem licznych reform społecznych, ekonomi ...
22 ciekawostki o Koloseum
22 ciekawostki o Koloseum
Krwawa perła starożytnego świata
Odwiedzane przez ponad pięć milionów turystów rocznie, Koloseum stanowi jeden z najważniejszych zabytków starożytnego świata. W starożytności było mie ...
27 ciekawostek o Rzymie
27 ciekawostek o Rzymie
Wieczne miasto kryje wiele ciekawostek
Historia Rzymu trwa nieprzerwanie od 28 wieków, choć wiadomo że obszar ten był zamieszkiwany przez ludzi dużo wcześniej. Rzym jest jednym z najdłużej ...
21 ciekawostek o Watykanie
21 ciekawostek o Watykanie
Stato della Città del Vaticano
Watykan jest najmniejszym suwerennym państwem na świecie, położonym w sercu Rzymu, stolicy Włoch. Jego historia sięga ponad dwóch tysięcy lat, a począ ...
23 ciekawostki o Schodach Hiszpańskich
23 ciekawostki o Schodach Hiszpańskich
Jedne z najdłuższych i najszerszych schodów w Europie i jedne z najsłynniejszych w Rzymie
Schody Hiszpańskie w Rzymie należą do najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów zabytkowych tego miasta. Są jednymi z najdłuższych i najszerszy ...
18 ciekawostek o fontannie di Trevi
18 ciekawostek o fontannie di Trevi
Ostatni odcinek akweduktu Acqua Vergine
Pochodząca z okresu Baroku fontanna jest jedną z najsłynniejszych na świecie. Powstała na zlecenie papieża, który chciał zmodernizować poprzednią, śre ...
30 ciekawostek o Efezie
30 ciekawostek o Efezie
Jedno z najwspanialszych antycznych miast
Efez jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym starożytnym miastem w rejonie Morza Śródziemnego. Założony w najpiękniejszych zakątkach Zachodniej Anato ...
25 ciekawostek o Troi
25 ciekawostek o Troi
Zapomniane starożytne miasto, które z mitologii powróciło do historii
Troja to słynne starożytne miasto, które znane jest przede wszystkim dzięki wojnie opisanej przez Homera.  Na jego obszarze istniało wiele osad, które ...

Najnowsze tematy

11 ciekawostek o Pamukkale
11 ciekawostek o Pamukkale
Mlecznobiała twierdza zbudowana z włókien bawełny
 Pamukkale to wyjątkowe geograficznie i historycznie miejsce położone w zachodniej Turcji, znane głównie ze swoich białych, tarasowych basenów i kaska ...
24 ciekawostki o Filipinach
24 ciekawostki o Filipinach
Obszar o jednej z największych bioróżnorodności na świecie
Filipiny, archipelag skrywający w swoim objęciu niezliczone wyspy, stanowiące swoistą perłę Azji Południowo-Wschodniej, urzekają swoją niezwykłą różno ...
13 ciekawostek o Operze Garnier
13 ciekawostek o Operze Garnier
Académie Nationale de Musique
Opera Garnier, oficjalnie znana jako Palais Garnier, jest wybitnym dziełem architektonicznym i symbolizuje złoty okres opery i baletu w XIX wieku. Zos ...
17 ciekawostek o San Gimignano
17 ciekawostek o San Gimignano
Miasto Pięknych Wież
San Gimignano to urokliwe miasto w sercu włoskiej Toskanii, które zachwyca swoją niezwykłą urodą, fascynującą historią i wyjątkowym charakterem. To ma ...
20 ciekawostek o Martynice
20 ciekawostek o Martynice
Wyspa Kwiatów
Martynika to francuskie terytorium zamorskie położone na Karaibach. Jej historia związana jest z kolonizacją francuską i handlem niewolnikami. Jako cz ...
14 ciekawostek o waranie z Komodo
14 ciekawostek o waranie z Komodo
Największa jaszczurka na świecie
Waran z Komodo to duży gatunek gada z rodziny waranowatych, który jest endemitem na indonezyjskich Małych Wyspach Sundajskich. Jest to jedyny współcze ...
18 ciekawostek o golfie
18 ciekawostek o golfie
Jedna z najstarszych gier sportowych na świecie
Golf to nie tylko sport, to prawdziwy styl życia. To gra, która łączy w sobie elegancję, precyzję i niekończącą się pasję. Na pierwszy rzut oka może w ...
22 ciekawostki o Filadelfii
22 ciekawostki o Filadelfii
Pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych
Filadelfia, nazywana często "Miastem Braterskiej Miłości", jest jednym z najważniejszych i historycznie bogatych miast w Stanach Zjednoczonych. Miasto ...

Podobne tematy