Ciekawostki o Efezie

Efez
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Efezu

Jedno z najwspanialszych antycznych miast

Efez jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym starożytnym miastem w rejonie Morza Śródziemnego. Założony w najpiękniejszych zakątkach Zachodniej Anatolii, w okresie swojej świetności był stolicą pięciuset anatolijskich miast. Dziś, choć pozostały z niego jedynie ruiny, ponownie tętni życiem za sprawą turystów tłumnie odwiedzających miejsca, gdzie przed wiekami żył Heraklit, uliczkami przechadzał się św. Paweł z Tarsu, gdzie św. Jan napisał swoją Ewangelię, a matka Jezusa znalazła swój dom.

1
Efez leży na zachodzie Anatolii - historycznej krainy w Turcji, w odległości 6 km od Morza Egejskiego.
Usytuowany jest pomiędzy miastami Izmir (dawna Smyrna) i Aydin.
2
Tradycja mówi, że miasto założył Androklos, syn ateńskiego króla Kodrosa.
Według przepowiedni, którą Androklos otrzymał od wyroczni przed wyprawą do Jonii, powinien on założyć miasto w miejscu, które wskaże mu ryba i dzik. Niedaleko ujścia rzeki Kaystron, na wzgórzu Pion, Androklos spotkał rybaków, którzy w ognisku piekli ryby. Jedna z ryb nagle podskoczyła, wpadła do ogniska, co spowodowało, że rozpryskujące się iskry zapaliły pobliskie zarośla. Z podpalonych zarośli wyskoczył dzik, ktory się tam ukrył, a ogień go spłoszył. Androklos wiedział już, że aby przepowiednia się wypełniła, właśnie w tym miejsu powinien założyć swoje miasto.
3
Pierwotnie Efez był starożytnym miastem greckim.
Jako miasto Jońskie został założony prawdopodobnie w IX w. p.n.e. (niektórzy uważają, że w XI-XIV w). Powstanie miasta przypisuje się też Amazonkom, które jako jego założycielki pojawiają się w kilku mitach. Amazonki ponoć ustawiły pod dębem w Efezie drewnianą podobiznę Artemidy, wokół której składały ofiary, tańczyły tańce wojenne i grały pieśni. Wokół tego drewnianego posagu zbudowano fundamenty. Artemida Efeska określana była mianem Kreteńskiej Pani Efezu.
4
Miasto posiadało dogodne położenie, które dawało możliwości do jego rozwoju.
Usytuowane u ujścia rzeki rozwinęło się jako miasto portowe i ważny ośrodek handlu.
5
W latach 540-480 r. p.n.e w Efezie żył presokratyczny (okres w filozofii starożytnej przed wystąpieniem Sokratesa) filozof grecki, zaliczany do jońskich filozofów przyrody - Heraklit.
Najbardziej znanym elementem filozofii Heraklita z Efezu jest koncepcja zmiany jako centralnego elementu świata (ta panta rhei - wszystko płynie), jak Heraklit określił to w słynnym zdaniu "niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki".
6
W VII w. p.n.e. miasto zostało zniszczone przez Kimmerów - koczowniczy lud indoeuropejski pochodzący najprawdopodobniej z okolic Krymu i przyległych do Krymu części dzisiejszej Ukrainy.
Następnie miasto zostało zdobyte przez króla Lidii (historyczna kraina w zachodniej Azji Mniejszej) Krezusa, który je odbudował. W 560 r. p.n.e. Efez przeszedł pod panowanie perskie.
7
W czasie perskiego panowania w Efezie, obok Heraklita, urodził się także i mieszkał malarz Parrasjos.
Był on czołowym przedstawicielem linearyzmu malarskiego, mistrzem analizy psychologicznej i dramatycznej ekspresji. Działał głównie w Atenach.
8
Przeciwko panowaniu perskiemu wybuchła rewolta związku miast greckich w Azji Mniejszej, do której Efez nie dołączył.
Powstanie jońskie zostało krwawo stłumione przez Dariusza I Wielkiego. Efez nie został zniszczony.
9
W 334 r. p.n.e. Efez zdobyli Macedończycy.
Po śmierci Aleksandra Macedońskiego, panowanie w Efezie przejął jeden z jego wodzów, Lizymach, który przeniósł miasto do doliny między wzgórzami, zbudował nowy port i mury obronne.
10
W 133 r. p.n.e. Efez przeszedł pod panowanie imperium rzymskiego.
Wkrótce stał się stolicą i ważnym centrum handlowym w Państwie Rzymskim. Był on jednym z największych miast w śródziemnomorskim świecie, z populacją wynoszącą 250 tys. osób. Wtedy też powstały prawie wszystkie architektoniczne obiekty historyczne, których ruiny zachowały się po dziś dzień.