Jan III Sobieski

Zawsze cenił i szanował Heweliusza, dlatego obdarzył go szczególnymi przywilejami.

Zapewnił mu dożywotnią pensję i zwolnił jego browar z podatków. Zgodnie z regułą wzajemności, Heweliusz nazwał nowo odkryty gwiazdozbiór Tarczą Sobieskiego.

Heweliusz też darzył króla sympatią i w 1676 roku, z okazji elekcji króla, wysłał wyhodowane przez siebie cytryny.

Sobieski odwiedzał kilkakrotnie Heweliusza w Gdańsku, bywał w jego obserwatorium jeszcze nie będąc królem, a także już jako król. W czasie królewskich odwiedzin przyznał Heweliuszowi roczną pensję w wysokości 1000 florenów oraz inne przywileje. Gdy obserwatorium Heweliusza spłonęło w 1679 roku, król wspomagał go dodatkowymi funduszami.

Więcej o Janie III Sobieskim

Podobne tematy