Mazury

Krajobraz Mazur jest zróżnicowany, został on ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14-15 tys. lat temu.

Fragment artykułu 21 ciekawostek o Mazurach
Znajdują się tutaj ciągi wzgórz morenowych, liczne pagórki ozów i kemów, rozległe równiny stożków sandrowych oraz liczne zagłębienia bezodpływowe.
Najwyższym wzniesieniem Mazur jest Góra Dylewska  o wysokości 312 m n.p.m., leżąca na Wzgórzach Dylewskich. Jest ona jednocześnie najwyższym wzniesieniem całej północno-wschodniej Polski. Wzniesienie to pocięte jest licznymi wąwozami i porośnięte bukowym lasem.  Na przedpolu Góry Dylewskiej znajdują się pola Grunwaldu, na których w 1410 roku rozegrała się jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy - bitwa pod Grunwaldem.
Wróć do: 21 ciekawostek o Mazurach

Podobne tematy