Średniowiecze

Średniowieczna poprawka kalendarza i wprowadzenie anno Domini.

Przed rokiem 525 lata liczono od założenia Rzymu, według zasad kalendarza juliańskiego. Na polecenie papieża Jana I przeprowadzono obliczenia mające na celu wyznaczenie roku narodzin Chrystusa jako początku nowego kalendarza. Ponieważ w Europie nie znano wtedy jeszcze pojęcia zera, kalendarz zaczyna się od 1 roku n.e. Poszczególne kraje stopniowo przyjmowały ten system datowania a ostatnim z krajów Europy Zachodniej, który go przyjął była Portugalia w roku 1422.
Więcej o średniowieczu

Podobne tematy