Judaizm

Zjednoczone królestwo Izraela powstało około 1030 p.n.e., a jego pierwszym królem został Saul.

Fragment artykułu 24 ciekawostki o judaizmie
Za panowania drugiego króla, Dawida, Izraelici zdobyli Jerozolimę, ustanawiając ją swą państwową i religijną stolicą.
Syn Dawida, Salomon doprowadził do wybudowania w Jerozolimie wielkiej Świątyni. Po jego śmierci nastąpił podział królestwa na dwa oddzielne: południowe królestwo Judy (dwa plemiona) i północne królestwo Izraela (dziesięć zbuntowanych plemion pod wodzą Jeroboama I). Oba królestwa upadły, królestwo Izraela  w 722 p.n.e, a Judy w 586 p.n.e., kiedy to nastąpiło zburzenie pierwszej świątyni. Tradycja mówi, że stało się tak ponieważ nastąpiły różne odstępstwa od przykazań Jahwe.
Wróć do: 24 ciekawostki o judaizmie

Podobne tematy