Ludwig van Beethoven

"Oda do radości" jest poematem Fryderyka Schillera powstałym w listopadzie 1785 roku - ostateczna wersja autorska pochodzi z 1803 roku.

Beethoven już w szkicowniku z 1789 roku zapisał frazę z pierwszej partii chóru, z zamysłem napisania muzyki do dzieła Schillera. Na podstawie projektu z 1812 roku wiadomo, że początkowo miała to być uwertura na chór i orkiestrę. Pracując nad IX Symfonią, Beethoven włączył tekst do jej finałowej części.
Utworem inspirowanym poematem Schillera jest "Oda do młodości" Adama Mickiewicza, uznawana za entuzjastyczną pochwałę młodości w duchu filomackim.
Więcej o Ludwigu van Beethovenie

Podobne tematy