Stanisław August Poniatowski

W swoją pierwszą zagraniczną podróż wyruszył na życzenie ojca w 1748 roku.

Ojciec chciał, aby zdobył doświadczenie wojskowe, dlatego wyruszył  wraz z wojskiem rosyjskim niosącym pomoc wojskom Marii Teresy podczas wojny o sukcesję austriacką nad Ren, zakończoną traktatem w Aix-la-Chapelle w 1748 r. 

W trakcie podróży przybył do Akwizgranu, gdzie zaopiekował się nim poseł saski J.H. Kauderbach. Poznał tam też wiele wybitnych osób, m.in. Maurycego Saskiego, W. Kaunitza - przyszłego kanclerza. Oglądał obozy wojskowe i twierdze. 
Dalszym etapem podróży były Niderlandy austriackie i Holandia, gdzie zainteresowany był sztuką, w szczególności malarstwem. Do Warszawy powrócił przez Kassel i Drezno.

Więcej o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy