Stanisław August Poniatowski

Został wybrany królem Polski 7 września 1764 roku.

Przed objęciem przez niego korony, w kraju dużą rolę odgrywały wielkie stronnictwa magnackie. Duże znaczenie miało również zdanie mocarstw ościennych: Austrii, Prus oraz Rosji. 

Rosji przede wszystkim zależało na reformach ustrojowych w Polsce, które podważyły by demokrację szlachecką. W 1763 roku, zgodnie z obietnicą, Katarzyna II zgłosiła kandydaturę Stanisława Augusta na króla Polski. Ogłosiła go mianem użytecznego dla interesów mocarstw, gwarantującego uległość wobec Rosji w zamian za wyniesienie na tron.

Poniatowski został wybrany królem przy nielicznym udziale szlachty, za to w obecności wojsk rosyjskich (7 tys. żołnierzy). Sytuacja ta była faktycznie zamachem stanu.

Wróć do: 33 ciekawostki o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy